U bent hier

Een groene kern met plekken voor ontmoeting

Deze projecten zorgen voor een inrichting van stads- en dorpskernen met aandacht voor verkoeling, luchtzuivering, waterinfiltratie en stedelijke biodiversiteit. Betrek je burgers in groene, warme participatieve projecten.

Aanbod milieubeweging12

Toegevoegd: 22/05/2018
Jouw partner: Natuurpunt
Aanbod voor: Lokaal bestuur

Natuurpunt helpt je een belevingspad met speelelementen voor gezinnen met jonge kinderen aan te leggen in een van jouw natuurgebieden. Samen teken je het plan voor het Belevingspad, eventueel via een participatief traject. Belevingselementen maken het pad aantrekkelijk. Natuurpunt zet communicatie en een openingsevenement op om het pad bekend te maken bij je inwoners.

Toegevoegd: 29/01/2019
Jouw partner: BOS+
Aanbod voor: Lokaal bestuur

Met Mini-/Medium-/MaxiWouden ondersteunt BOS+ gemeenten om toegankelijke, speelvriendelijke en biodiverse groenvoorzieningen aan te leggen. Samen ga je op zoek naar een geschikte locatie en werk je de plannen uit. Bij de realisatie zorgt BOS+ voor de participatie van lokale burgers, jeugdverenigingen, scholen, bedrijven en overheden.

Toegevoegd: 23/03/2020
Jouw partner: Velt
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur

Een buurtboomgaard is een plek waar fruitbomen worden verzorgd, geplukt en gekoesterd door een groepje mensen uit de buurt. Velt ondersteunt het project van leegstaand perceel tot groen plekje waar buren genieten van lokaal, gezond fruit. Velt begeleidt de fruitwerkgroep die zorg draagt voor de boomgaard gedurende twee groeiseizoenen.

Toegevoegd: 07/04/2019
Jouw partner: GoodPlanet
Aanbod voor: Lokaal bestuur, Onderneming

Generatietuinen bieden de kans verschillende generaties samen te brengen via een kwalitatieve groene buitenruimte. De groene ruimte wordt samen beleefd en biedt beide groepen kansen op het vlak van welbevinden, educatie, sociale inclusie en gezondheid. GoodPlanet zet een participatietraject op met zowel personeel als bewoners van woonzorg-centra of dienstencentra die over een buitenruimte beschikken om een generatietuin in jouw gemeente te realiseren.

Toegevoegd: 09/04/2019
Jouw partner: Natuurpunt CVN
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur

In dit participatief traject staan de wensen van de buurt centraal. Met de buren bekijkt Natuurpunt CVN hoe je pleintjes en straten kan vergroenen en ontharden, door bijvoorbeeld een tegeltuintje, een moestuin in plaats van een parkeerplek of een klimmende wingerd langs de gevel aan te leggen. Alle ideeën zitten verwerkt in een ontwerpplan, dat volledig wordt opgemaakt op basis van de principes van ecologische groenzorg.

Toegevoegd: 06/09/2018
Jouw partner: BOS+
Aanbod voor: Lokaal bestuur

BOS+ helpt je met het uitvoeren van een Klimaatgroenscan en het opstellen van een Klimaatgroenplan. De scan levert een kleurenkaart op met het bestaande klimaatgroen en de klimaatadaptatienoden. Op basis hiervan wordt een Klimaatgroenplan en een gedetailleerd Implementatietraject uitgeschreven. Zo ontstaat een concretisering van het klimaatplan: een ruimere visie waaruit een meerjarenplan ter klimaatvergroening’ van de gemeente gerealiseerd kan worden. De focus ligt op risicozones voor hitte-eilanden, kansen voor biodiversiteit en zachte recreatie.

Toegevoegd: 07/04/2019
Jouw partner: GoodPlanet
Aanbod voor: Lokaal bestuur, School

GoodPlanet helpt je bij het aanleggen van een kwaliteitsvolle buitenruimte waar kinderen hun talenten kunnen uitleven, breed kunnen leren en zich ontspannen in het groen: de speelplaats van de gemeenteschool bijvoorbeeld, of een bestaand speelterreintje. GoodPlanet gaat zowel met kinderen als kinderbegeleiders aan de slag om een boeiende en natuurrijke speelplek te creëren.

Toegevoegd: 14/10/2016
Jouw partner: Velt
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming

Een samentuin levert veel meer op dan een lekkere oogst. Deelnemers genieten er ook van de sociale contacten. De tuiniers werken met zorg voor onze leefomgeving. Kunstmest en pesticiden zijn in een samentuin overbodig. Velt ondersteunt buurtbewoners, grondeigenaars en lokale partners. Van een perceelonderzoek, teelttechnisch advies en opmaak van het inrichtingsplan tot praktijkbegeleiding in de tuin.

Toegevoegd: 15/01/2020
Jouw partner: Velt, BOS+
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur

Creëer een bruisende plek in je gemeente waar productie van gezond, lokaal voedsel en sociale ruimte elkaar ontmoeten. BOS+ en Velt helpen jou graag bij de aanleg van een op maat gemaakt voedselbos, voor en met je inwoners. Dankzij hun vakkundig ontwerp evolueert jouw voedselbos naar een gezond, zichzelf in stand houdend ecosysteem met een grote biodiversiteit.

Toegevoegd: 09/11/2020
Jouw partner: Labland vzw
Aanbod voor: Lokaal bestuur

In veel gemeenten is er een nijpend tekort aan comfortabele woningen voor iedereen. Veel organisaties focussen zich hierop maar botsen hierbij op de schaarser wordende ruimte. Vaak worden de mogelijkheden van splinterpercelen - kleine, vaak decennia lang verwaarloosde perceeltjes over het hoofd gezien. LabLand kan deze splinterpercelen in kaart brengen om ze opnieuw te activeren.

Toegevoegd: 10/08/2016
Jouw partner: BOS+
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur

Met de Te Gekke Bomenwandeling combineert BOS+ beweging, groen en gemeentelijke identiteit. Ze werken een wandeling binnen je gemeente uit langs verschillende markante bomen of andere natuurlijke erfgoedelementen. Zo worden lokale verhalen en het gemeentelijk natuurlijk erfgoed in de kijker gezet. Na dit traject heeft je gemeente een unieke wandeling, die ook online raadpleegbaar is.

Toegevoegd: 22/04/2020
Jouw partner: Bond Beter Leefmilieu
Aanbod voor: Lokaal bestuur

Een goede ruimtelijke ordening de basis voor een klimaatneutrale gemeente. Door in te zetten op kernversterking ontstaan levendige woonbuurten met speelruimte voor kinderen, rendabel openbaar vervoer en maak je warmtenetten mogelijk. In deze vorming bekijk je samen met Bond Beter Leefmilieu-expert Erik Grietens verschillende stedenbouwkundige projecten die haalbaar zijn voor elk gemeentebestuur en de instrumenten die je kan inzetten om ze te realiseren.

Artikels24

27/04/2018 - 12:22
Op 26 april ging het project 'Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel' officieel van start. Interleuven werkt in samenwerking met IGO, Trage Wegen , de stad Scherpenheuvel-Zichem en het Bedevaartsoord O.L.V. van Scherpenheuvel aan het (weer) herkenbaar maken van het netwerk van oude...
20/03/2018 - 09:09
Bij tuinfans is het aan het kriebelen, want vandaag om 17.15 uur begint de lente. De meesten tuinieren solo, maar wie het in groep doet, heeft daar zo zijn redenen voor. In collectieve groenprojecten wissel je tips uit, ontmoet je buren, en is er een lange tafel om te aperitieven....
18/10/2017 - 10:40
Meer dan 1 400 mensen namen de voorbije 30 dagen ( 9 september – 8 oktober) deel aan 30-30, een initiatief van BOS+ en CM. De uitdaging: 30 dagen lang minstens 30 minuten bewegen in een groene omgeving. Daarmee gaven ze niet alleen een boost aan hun eigen gezondheid, ook de natuur wordt...
02/05/2017 - 11:58
In de gemeenschappelijke moestuin van Rommersom - bij Hoegaarden - staat een historische kapel uit 1325. Vandaag wordt ze gerestaureerd tot een ontmoetingsplek voor de buurt, waar heel wat events rond ecologische thema’s doorgaan. "Het hele dorp wordt er beter van."
  •  

Organisaties7

Getuigenis – Verger Partagé (Brussel)

Onder begeleiding van Velt, en in samenwerking met vzw Parckfarm, plantte een groep buurtbewoners in het voorjaar van 2018 de eerste Velt-buurtboomgaard. Dat deed ze in het Brusselse park ‘La coulée verte’, op de grens tussen Laken en Molenbeek.
De aanplant werd opgevat als een feestelijk gebeuren waar ook kinderen deelnamen. Bij de nieuwe boompjes werden borden geplaatst met de naam van het fruitras en de datum van de aanplant. Ook mochten de bewoners er hun naam op schrijven. Op deze manier draagt de groep het eigenaarschap van de boompjes. In totaal staan er vandaag twintig fruitbomen in de buurtboomgaard. Verschillende lokale variëteiten van appel, peer en kers. Ook kweepeer, pruim, perzik en moerbei kun je er terugvinden.
Het beheer van de boomgaard wordt door een enthousiaste groep van 12 buurtbewoners uitgevoerd. Iedereen is welkom in de boomgaard, maar het is niet de bedoeling dat iedereen er plukt of snoeit wanneer het hem of haar uitkomt. ‘We willen de boomgaard samen beheren. We komen dan ook op maandelijkse basis samen met de groep. Iedereen kan komen en deelnemen aan deze werkmomenten’, vertelt buurtbewoonster Lutgard. ☺

Uitgebreid artikel op website:
https://www.velt.nu/nieuws/verger-partage-parckfarm-initiatief-voor-een-...

Natuurpunt

Natuurpunt beschermt kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. Met vele honderden wandelpaden, zitbanken en speelbossen geven ze iedereen de kans van de natuur te genieten.