U bent hier

Een groene kern met plekken voor ontmoeting

Deze projecten zorgen voor een inrichting van stads- en dorpskernen met aandacht voor verkoeling, luchtzuivering, waterinfiltratie en stedelijke biodiversiteit. Betrek je burgers in groene, warme participatieve projecten.

Aanbod milieubeweging11

Toegevoegd: 22/05/2018
Jouw partner: Natuurpunt
Aanbod voor: Lokaal bestuur

Natuurpunt helpt je een belevingspad met speelelementen voor gezinnen met jonge kinderen aan te leggen in een van jouw natuurgebieden. Samen teken je het plan voor het Belevingspad, eventueel via een participatief traject. Belevingselementen maken het pad aantrekkelijk. Natuurpunt zet communicatie en een openingsevenement op om het pad bekend te maken bij je inwoners.

Toegevoegd: 04/10/2016
Jouw partner: BOS+
Aanbod voor: Lokaal bestuur, Onderneming

Graag meer bos in je gemeente? BOS+ plant geboortebossen of vredesbossen, maar evengoed individuele bomen, Wonderwoudjes of klassieke bossen. Ze helpen je graag om jouw groennorm te halen met een pakket op maat. Denk aan publieke plantacties, het opzetten van een participatietraject met de buren, communicatiecampagnes en meer!

Toegevoegd: 29/01/2019
Jouw partner: BOS+
Aanbod voor: Lokaal bestuur

Met Wonderwoudjes ondersteunt BOS+ gemeenten om toegankelijke, speelvriendelijke en biodiverse groenvoorzieningen aan te leggen. Samen ga je op zoek naar een geschikte locatie en werk je de plannen uit. Bij de realisatie zorgt BOS+ voor de participatie van lokale burgers, jeugdverenigingen, scholen, bedrijven en overheden.

Toegevoegd: 23/03/2020
Jouw partner: Velt
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur

Een buurtboomgaard is een plek waar fruitbomen worden verzorgd, geplukt en gekoesterd door een groepje mensen uit de buurt. Velt ondersteunt het project van leegstaand perceel tot groen plekje waar buren genieten van lokaal, gezond fruit. Velt begeleidt de fruitwerkgroep die zorg draagt voor de boomgaard gedurende twee groeiseizoenen.

Toegevoegd: 07/04/2019
Jouw partner: GoodPlanet
Aanbod voor: Lokaal bestuur, Onderneming

Generatietuinen bieden de kans verschillende generaties samen te brengen via een kwalitatieve groene buitenruimte. De groene ruimte wordt samen beleefd en biedt beide groepen kansen op het vlak van welbevinden, educatie, sociale inclusie en gezondheid. GoodPlanet zet een participatietraject op met zowel personeel als bewoners van woonzorg-centra of dienstencentra die over een buitenruimte beschikken om een generatietuin in jouw gemeente te realiseren.

Toegevoegd: 22/03/2021
Jouw partner: GoodPlanet
Aanbod voor: Lokaal bestuur

Groene ruimten die duurzaam beheerd worden? Je herkent ze aan een Green Flag. Dit kwaliteitslabel spreekt boekdelen: de groene ruimte is duurzaam gemanaged, toegankelijk voor iedereen, en het voldoet aan de behoeften van de gebruikers. Goodplanet reikt de Green Flag award uit om het harde werk van managers, medewerkers en vrijwilligers te erkennen en belonen. Bovendien moedig je goede praktijken aan door duurzaam beheer te promoten.

Toegevoegd: 09/04/2019
Jouw partner: Natuurpunt CVN
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur

In dit participatief traject staan de wensen van de buurt centraal. Met de buren bekijkt Natuurpunt CVN hoe je pleintjes en straten kan vergroenen en ontharden, door bijvoorbeeld een tegeltuintje, een moestuin in plaats van een parkeerplek of een klimmende wingerd langs de gevel aan te leggen. Alle ideeën zitten verwerkt in een ontwerpplan, dat volledig wordt opgemaakt op basis van de principes van ecologische groenzorg.

Toegevoegd: 06/09/2018
Jouw partner: BOS+
Aanbod voor: Lokaal bestuur

BOS+ helpt je met het uitvoeren van een klimaatgroenscan en het opstellen van een klimaatgroenplan. De scan levert een kleurenkaart op met het bestaande klimaatgroen en de klimaatadaptatienoden. Op basis hiervan wordt een klimaatgroenplan en een gedetailleerd Implementatietraject uitgeschreven. Zo ontstaat een concretisering van het klimaatplan: een ruimere visie waaruit een meerjarenplan ter klimaatvergroening’ van de gemeente gerealiseerd kan worden. De focus ligt op risicozones voor hitte-eilanden, kansen voor biodiversiteit en zachte recreatie.

Toegevoegd: 07/04/2019
Jouw partner: GoodPlanet
Aanbod voor: Lokaal bestuur, School

GoodPlanet helpt je bij het aanleggen van een kwaliteitsvolle buitenruimte waar kinderen hun talenten kunnen uitleven, breed kunnen leren en zich ontspannen in het groen: de speelplaats van de gemeenteschool bijvoorbeeld, of een bestaand speelterreintje. GoodPlanet gaat zowel met kinderen als kinderbegeleiders aan de slag om een boeiende en natuurrijke speelplek te creëren.

Toegevoegd: 14/10/2016
Jouw partner: Velt
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming

Een samentuin levert veel meer op dan een lekkere oogst. Deelnemers genieten er ook van de sociale contacten. De tuiniers werken met zorg voor onze leefomgeving. Kunstmest en pesticiden zijn in een samentuin overbodig. Velt ondersteunt buurtbewoners, grondeigenaars en lokale partners. Van een perceelonderzoek, teelttechnisch advies en opmaak van het inrichtingsplan tot praktijkbegeleiding in de tuin.

Toegevoegd: 15/01/2020
Jouw partner: Velt, BOS+
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur

Creëer een bruisende plek in je gemeente waar productie van gezond, lokaal voedsel en sociale ruimte elkaar ontmoeten. BOS+ en Velt helpen jou graag bij de aanleg van een op maat gemaakt voedselbos, voor en met je inwoners. Dankzij hun vakkundig ontwerp evolueert jouw voedselbos naar een gezond, zichzelf in stand houdend ecosysteem met een grote biodiversiteit.

Artikels24

Getuigenis – samentuin Artic te Lot (Beersel)
In 2014 ging de integratiedienst van de gemeente Beersel via een participatietraject aan de slag met buurtbewoners van de voormalige Artic-fabriekssite in het centrum van Lot, een deelgemeente van Beersel. Twee wensen kwamen naar voor: een speeltuin en een moestuin voor de buurt. In de moestuin, ondertussen omgedoopt tot samentuin Velt-Artic, werden in het voorjaar 2016 de eerste groenten gezaaid. Drukbezette tweeverdieners, anderstaligen, mensen van Afrikaanse origine, ... de tuiniers zijn een mooie weergave van de multiculturele buurt. De buurtbewoners zijn de trekkers, daarbij met raad en daad bijgestaan door de Integratiedienst van de gemeente en Velt. De tuiniersgroep maakt ondertussen juridisch als Velt-groep ‘Samentuin Artic’ deel uit van Velt vzw.

De samentuin was einde 2017 vol. Daarom werd in 2018 een bijkomend stuk gazon ingepalmd door de enthousiaste tuiniersgroep. Van goesting gesproken ☺

23/02/2021 - 13:28
Kortrijk plant, samen met de kinderen van basisschool Pius X, op 23 februari het eerste ‘Wonderwoudje’ in Vlaanderen aan. Een grasveld van 2500m², gelegen in de wijk Pius X ter hoogte van de Edgar Tinellaan wordt omgetoverd tot een groene oase.Bomen, struikengordels en...
17/02/2021 - 19:44
Een plek waar mensen in contact komen met de natuur, met voedsel en met elkaar: zo zou je de oude pastorietuin van Kortemark kunnen omschrijven. Dankzij het engagement van een hoop vrijwilligers, de steun van de vrijetijdsdienst van de gemeente en de kennis  van Velt, groeide het...
12/11/2020 - 16:47
Tijdens het pilootproject 'Groene vingers in de zorg' onderzochten woonzorgcentrum Sint Bernardus en Malpertuus, een organisatie uit de bijzondere jeugdzorg, hoe hun werking klimaatrobuuster en veerkrachtiger kan worden. Het project kwam tot stand met de steun van provincie Vlaams Brabant....
07/10/2020 - 09:21
Kortrijk krijgt een wonderwoud. Dat klinkt fabelachtig, en dat is het ook wel een beetje. Met begeleiding van BOS+ wordt een grasveld omgetoverd tot een groene oase met bomen, struiken en misschien wel een buitenklasje. Kers op de taart: de buurtbewoners en een nabijgelegen school staan...
25/09/2020 - 12:13
Heel wat bomen op het openbaar domein dreigen te verdwijnen. Dat heeft alles te maken met een geplande aanpassing van het Burgerlijk Wetboek. Bond Beter Leefmilieu, BOS+, Centrum Duurzaam Groen vzw, Natuurpunt, Vereniging voor Openbaar Groen, vzw Voetgangersbeweging/Infopunt Publieke...
19/05/2020 - 15:56
Geveltuintjes, bloemen en planten die groeien in het trottoir, zitten in de lift. Gent telt er inmiddels 3.500 en de komende maanden komen er daar nog eens 700 bij. Het stadsbestuur heeft daarvoor 70.000 euro vrijgemaakt.   De tuintjes worden aangelegd door de...
13/05/2020 - 11:27
Lokale besturen draaien op volle toeren. De coronamaatregelen vragen om snelle en daadkrachtige beslissingen: winkelen in goede banen leiden, kinderopvang organiseren, burgers een veilige omgeving bieden. Maar ook de dagelijkse activiteiten liggen allerminst stil: wat niet in real life...
11/05/2020 - 08:40
  GoodPlanet Belgium wil de natuur dichter bij de mensen brengen door samen met lokale besturen Tiny Forests aan te leggen.  Voor veel mensen is dit echt uitzonderlijk. De huidige crisis toont het duidelijk aan: natuur in de directe omgeving is essentieel voor het welzijn en de...
22/04/2020 - 11:22
In moeilijke tijden is het belangrijk om uit de teleurstellingen van vandaag de lessen te trekken voor morgen. Hier is er één voor onze stadsplanning en -beleid: laat deze crisis niet het failliet van de stad inzetten, maar een hoogstnodige omslag naar meer en kwalitatieve groene...
06/11/2019 - 13:07
Voor de Brusselse gemeente Etterbeek betekent tuinieren zoveel meer dan planten in de grond zetten. Daarom stelt ze al vanaf 2010 een stuk grond van 2700 m² gratis ter beschikking aan haar bewoners.  ‘We willen mensen verbinden’, stelt Nathalie Urbain, die samen met Marie Feller van Etterbeek...
06/10/2019 - 12:09
Stadslandbouw kunnen we omschrijven als het kweken van gewassen of dieren binnen de stad. Toch is stadslandbouw veel meer dan dat! In tegenstelling tot de traditionele landbouw (inclusief: boer met paard en ploeg) is stedelijke landbouw namelijk geïntegreerd in het urbane ecosysteem. In...
27/07/2019 - 13:58
VEERLE BEEL, TOM YSEBAERT, SIMON GRYMONPREZ BRUSSEL Stadsbewoners met een tuintje of een nabijgelegen park hebben het de voorbije week gevoeld: bomen brengen verkoeling. Buurten die dat geluk niet hebben, kreunden onder enkele graden meer. Om de oververhitting van onze steden te...
09/04/2019 - 19:09
Velt, de Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren, plantte de eerste bomen van een nieuw voedselbos in Nevele. Voor de stad Deinze is het onderdeel van een ambitieus klimaatproject. Voor het dagcentrum de Vierklaver betekent het voedselbos een heerlijke ontmoetingsplek. Na maanden...
05/04/2019 - 21:51
Een nieuwe studie wijst uit dat wanneer er 10 bomen bijkomen in een straat, de buurtbewoners zich 1% gezonder voelen.   In 1984 stelde onderzoeker Roger Ulrich een eigenaardig patroon vast bij patiënten die herstelden van een operatie aan de galblaas in...
22/02/2019 - 11:37
Wegen op het beleid   Het Vlaams Parlement bespreekt binnenkort een voorstel van decreet voor gemeentewegen. Chris De Smedt, voorzitster Trage Wegen vzw, ziet daarin nieuwe kansen voor voetgangers en fietsers.   ...
28/01/2019 - 14:38
Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu Joke Schauvliege maakt bekend dat 19 projecten in Vlaanderen een subsidie krijgen voor de aanleg en inrichting van nieuwe volkstuinen of voor de uitbreiding en/of modernisering van bestaande volkstuinen. In deze 19 tuinen staat de...
16/01/2019 - 13:16
Een voedselbos, ambtenaren die een auto delen met burgers, een feestzaal die akoestisch tiptop in orde is: gemeenten maken veel plannen. De Provincie Oost-Vlaanderen staat hen met raad en daad bij via het milieucontract.
12/11/2018 - 21:08
"Dé bedoeling van deze projectoproep is schoolspeelplaatsen avontuurlijker en bewegingsvriendelijker te maken, ze voor sport en spel aan te bieden aan het jeugdwerk en eventueel aan de bredere lokale gemeenschap." Met deze projectoproep geeft de Vlaamse Regering de...
07/09/2018 - 12:26
Onlangs publiceerde Natuurpunt haar ‘betonrapport’. Daarin kan je per gemeente nalezen hoeveel open ruimte er de afgelopen jaren ingenomen is voor nieuwe bebouwing. Het slechte nieuws: de meeste gemeenten springen nog steeds erg kwistig om met open ruimte. Het goede nieuws: in een...
16/08/2018 - 13:31
Natuurpunt volgt het tot stand komen van natuur- en milieubeleid kort op. Nav de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 werd er voor meer dan 90 gemeenten een actieplan opgesteld voor meer natuur, gebaseerd op het...

Organisaties5

Natuurpunt

Natuurpunt beschermt kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. Met vele honderden wandelpaden, zitbanken en speelbossen geven ze iedereen de kans van de natuur te genieten.