U bent hier

De gemeente toont het goede voorbeeld

Zelf het goede voorbeeld geven als stad of gemeente heeft een positieve impact op het klimaat. Daarnaast toon je burgers dat een duurzame samenleving binnen handbereik ligt.

Aanbod milieubeweging18

Toegevoegd: 30/03/2020
Jouw partner: BAS Bouwen vzw
Aanbod voor: Lokaal bestuur, Onderneming, School

Je wil wel investeren in nieuwe verlichting maar weet niet hoe dit best aan te pakken. Ga je investeren in verlichting of in licht ?
In het relighting traject wordt de bestaande verlichting en eventuele sturing onder de loep genomen. Er wordt een gedetailleerd voorstel uitgewerkt op maat van het gebouw en de gebruiker. Is light as a service (LAAS) interessant?

Toegevoegd: 09/04/2019
Jouw partner: GoodPlanet
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming

Zie je een Blue Flag wapperen? Dan kan je erop vertrouwen dat het strand, de zwemvijver of de jachthaven waar die hangt uurzaam is. Blue Flag is een internationaal kwaliteitslabel voor waterpartijen die zich onderscheiden op het vlak van duurzaam toerisme en recreatie. Toeristen herkennen meteen plekken, die aandacht hebben voor mens en natuur. GoodPlanet ondersteunt gemeenten en organisaties om de Blue Flag te behalen.

Toegevoegd: 06/12/2019
Jouw partner: Bond Beter Leefmilieu
Aanbod voor: Lokaal bestuur

Het halen van je klimaaatdoelstellingen staat of valt met de inzet van het stadsbestuur, maar ook die van bedrijven, verenigingen en inwoners. Hoe overtuig je hen om samen die veranderingen te realiseren? Met Boost je Buurt wil Bond Beter Leefmilieu een antwoord bieden op deze vraag. 

Toegevoegd: 05/10/2016
Jouw partner: Ecolife
Aanbod voor: Lokaal bestuur

Is jouw gemeente of stad op zoek naar manieren om het maatschappelijk draagvlak voor het klimaatactieplan te vergroten? Of wil je dat cruciale klimaatproject op poten zetten en ‘de burger’ daarbij betrekken? Ecolife ondersteunt op maat van het project en in co-creatie met de gemeente. Samen zetten we een participatietraject op om de input van en het draagvlak bij burgers, ambtenaren, middenveld, bedrijven en andere stakeholders te verzekeren.

Toegevoegd: 05/10/2016
Jouw partner: FSC Belgium
Aanbod voor: Lokaal bestuur

Maak als gemeente de criteria voor je aankopen zo circulair en duurzaam mogelijk. FSC België helpt je dankzij zijn jarenlange ervaring om je aankoopbeleid voor hout- en of papierproducten optimaal duurzaam te krijgen: van verantwoorde herkomst, ‘doordacht gebruik’ tot slim ontworpen producten. De ondersteuning is beschikbaar van op afstand en kan ook meer concreet ingevuld worden met een infosessie.

Toegevoegd: 05/10/2016
Jouw partner: GoodPlanet
Aanbod voor: Lokaal bestuur, Onderneming

GoodPlanet organiseert originele teambuildings waarbij duurzaam samenleven centraal staat. Verras je team met een niet-alledaagse activiteit op een toplocatie en schuif tegelijkertijd je duurzame ambities naar voor. In deze teambuildings staan thema’s, zoals mobiliteit, energie, afval of klimaat centraal.

Toegevoegd: 30/03/2020
Jouw partner: BAS Bouwen vzw
Aanbod voor: Lokaal bestuur

Iedereen is het er over eens dat warmtenetten een belangrijke schakel vormen om de voorziening van warmte lokaal en klimaatneutraal te maken. Maar komt jouw gemeente of stad wel in aanmerking om aan te sluiten op een warmtenet? En hoe pak je zoiets aan?

Toegevoegd: 30/03/2020
Jouw partner: BAS Bouwen vzw
Aanbod voor: Lokaal bestuur, Onderneming

Bij een energetische screening wordt het volledige gebouw onder een deskundige loep genomen.
De gebouwschil wordt volledig nagezien op vlak van isolatie en bouwkundige gebreken.
Alle technieken worden in detail onderzocht , zowel de verwarming, productie van warm water, de ventilatie als de verlichting. Ook andere grootverbruikers zoals een keuken worden mee opgenomen in de audit.

Toegevoegd: 30/03/2020
Jouw partner: BAS Bouwen vzw
Aanbod voor: Lokaal bestuur, Onderneming, School
Ken je het elektrisch verbruik van jouw gebouw?
  • Verbruik je meer energie tijdens de dag, de nacht of in het weekend?
  • Welke installaties verbruiken het meest energie?
  • En hoe zit het met het sluimerverbruik?
Bij een energiemonitoring wordt het elektrisch verbruik continue opgevolgd en geregistreerd.
 
Projectinhoud en -verloop
 
Toegevoegd: 05/10/2016
Jouw partner: Ecolife
Aanbod voor: Onderneming, School

Ecolife biedt inzicht in de milieu-impact van de activiteiten of producten binnen je organisatie. Via internationaal erkende methodieken berekenen we jouw ecologische, koolstof- en watervoetafdruk. Hierna wordt actief aan de slag gegaan met je resultaten. Via quick en slow wins verduurzamen we jouw werking. Boek deze workshop voor je ambtenaren of bied ze aan aan organisaties die hun milieu-impact willen verkleinen.

Toegevoegd: 04/10/2016
Jouw partner: Autodelen.net
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur

Heeft jouw stad of gemeente een eigen wagenpark dat enkel tijdens de kantooruren wordt gebruikt? Autodelen.net maakt een plan op maat om deze met je inwoners te delen en geeft je een overzicht van de verschillende autodeelorganisaties waarmee je kan samenwerken. Je krijgt hulp bij de opmaak van communicatie- en promotiecampagnes. Het resultaat: meer duurzame mobiliteit, minder kosten. Ga je volledig klimaatneutraal? Stap dan in het E-Deal-project en deel elektrische wagens.

Toegevoegd: 07/04/2019
Jouw partner: Ecolife
Aanbod voor: Lokaal bestuur

Het klimaatactieplan is klaar, wat nu? Tijd voor de uitvoering. Ecolife faciliteert de dienstoverschrijdende samenwerking die jouw gemeente nodig heeft. We zoomen in op cultuur en structuur binnen de organisatie, werken een concreet haalbaar samenwerkingsmodel uit en slaan de brug slaan met het politieke niveau..

Toegevoegd: 29/01/2018
Jouw partner: Ecolife
Aanbod voor: Lokaal bestuur
Vele, vaak kleine, gemeenten zoeken voor de uitvoering van hun lokaal klimaatbeleid naar acties die efficiënter en goedkoper intergemeentelijk worden uitgevoerd. Anders dan steden kampen kleine gemeenten vaak met beperkte capaciteit. Vandaar dat het uitermate zinvol is dat niet elke gemeente opnieuw ‘het warm water moet uitvinden’, maar dat de krachten via samenwerking tussen (buur)gemeenten waar mogelijk gebundeld worden. 
 
Toegevoegd: 29/01/2018
Jouw partner: Ecolife
Aanbod voor: Lokaal bestuur, Onderneming

Geef als lokaal bestuur het goede voorbeeld en word zelf een klimaatneutrale organisatie. Ecoteam@work is de professionele trajectbegeleiding van Ecolife voor lokale overheden die hun medewerkers actief bij milieuzorg en klimaatacties willen betrekken.

Toegevoegd: 05/10/2016
Jouw partner: Ecolife
Aanbod voor: Lokaal bestuur, Onderneming

Gemeentediensten en lokale evenementorganisatoren staan jaarlijks in voor tientallen evenementen. Hoe kan je jouw event duurzaam maken? Ecolife heeft, onder andere dankzij haar samenwerking met OVAM, uitgebreide expertise rond het verduurzamen van evenementen. Ecolife begeleidt steden en gemeenten bij de opmaak van een actieplan en de voorbereiding van concrete maatregelen op de locatie van het evenement. Dit is maatwerk en houdt rekening met de gemeentelijke context en prioriteiten.

Toegevoegd: 05/10/2016
Jouw partner: Ecolife
Aanbod voor: Lokaal bestuur

Ecolife inspireert en begeleidt lokale besturen bij het uitklaren van hun duurzaamheidsvisie en bij het betrekken van personeel in dit proces. Kenmerkend voor de aanpak van Ecolife zijn participatie en empowerment: interne en externe actoren, zoals verenigingen en bedrijven, worden actief en procesmatig betrokken bij het uitstippelen van de visie. Het aanbod is volledig op maat van je gemeentebestuur en de gemeentelijke diensten. We initiëren en begeleiden specifieke werkgroepen en ondersteunen interne communicatie naar mandatarissen en personeel.

Toegevoegd: 30/03/2020
Jouw partner: BAS Bouwen vzw
Aanbod voor: Lokaal bestuur, Onderneming, School

Wil jouw gemeente inzetten op hernieuwbare energie in een bepaald gebouw maar weet je niet hoe best er aan te beginnen ?
Je wenst PV panelen te plaatsen maar hoeveel, welke opstelling , welke type ?
Of kies je beter voor een warmtepomp, zonneboiler, windenergie,...
Tijdens een potentieelscan wordt in functie van jouw gebouw, locatie, gebruik en energieverbruik onderzocht wat de beste oplossing kan zijn.

Toegevoegd: 30/03/2020
Jouw partner: BAS Bouwen vzw
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur, Onderneming, School

Door te bouwen met natuurlijke materialen uit de korte keten, zoals vlas, hennep, stro enz. investeren we in meer dan het gebouw. We verlagen onze milieu-impact, valoriseren reststromen, creëren werkgelegenheid en stellen een voorbeeld voor de circulaire economie.

Artikels15

31/05/2019 - 14:56
Op 2 en 3 mei werden er 146 coöperatieve zonnepanelen geplaatst op het dak van ontmoetingscentrum De Hemmekes in Scherpenheuvel-Zichem. Het totale vermogen van de installatie bedraagt 40 kWp, de verwachte jaarlijkse productie is 36.000 kWh.   Samenwerking loont...
23/05/2019 - 14:38
De gemeente Tervuren sloot een overeenkomst met energiecoöperaties Ecopower en Pajopower. De gemeente stelt geschikte daken van openbare gebouwen ter beschikking van de coöperaties, die er zonnepanelen op zullen leggen. De financiering gebeurt met burgerkapitaal: alle inwoners van Tervuren...
10/04/2019 - 20:15
Op de daken van de sporthal en de basisschool in Haasrode worden deze maand zonnepanelen geïnstalleerd. Ook het ontmoetingscentrum en het magazijn in Blanden worden op zonnepanelen op het dak getrakteerd. De gemeente Oud-Heverlee sloot hiervoor een overeenkomst af met Ecopower, een...
21/02/2019 - 14:41
Het autodeelproject van de stad Sint-Truiden wordt binnenkort uitgebreid van twee naar tien elektrische wagens. ‘We willen de Truienaren aanmoedigen om zich op een milieuvriendelijke manier te verplaatsen’, zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V). SINT-TRUIDEN  ...
11/01/2019 - 10:43
Welke rol krijgt de herstel- en deeleconomie in jouw gemeente/stad? Repair & Share brengt naar aanleiding van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen een platform van verschillende organisaties samen, die actief zijn op vlak van delen en repareren. Dit platform wil...
18/12/2018 - 11:00
Kaprijke wil werken aan een beter klimaat, en wil ook de evenementen in het dorp een pak duurzamer organiseren.Kaprijke werkt mee aan een ‘Klimaatgezond Meetjesland’ en wil de CO2-uitstoot tegen 2030 ook met veertig procent doen dalen. En daar zijn veel acties voor nodig. “Een van de...
29/11/2018 - 12:48
Mobiliteit en duurzaamheid worden prominente thema’s in de beleidsplannen voor de komende legislatuur. Een uitgelezen kans om in het wagenparkbeheer de nadruk te leggen op versnelde vergroening en de mogelijkheden te onderzoeken om deze voertuigen efficiënt met de inwoners te delen. ...
28/11/2018 - 23:39
Stel je voor: jij bent een daadkrachtige milieuman of -vrouw, klaar om de gemeente waarvoor je werkt naar een groene toekomst te loodsen. Je hebt een strak plan uitgestippeld en het nodige budget losgepeuterd. Maar… je inwoners blijken er maar weinig zin in te hebben. Daar sta je dan....
12/10/2018 - 14:30
Brussel, 27 september 2018 – Steden en gemeenten kunnen via een duurzaam gebruik van hout en papier een hefboom zijn voor de bescherming van bossen. WWF-België heeft in samenwerking met FSC België een enquête uitgevoerd tussen juni en september 2018, waaraan ruim honderd Belgische steden en...
04/07/2018 - 08:28
  Eind augustus gaat Glabbeek als eerste kleinere pilootgemeente van start met autodelen. "Aan het gemeentehuis worden er hiervoor twee autodeelstandplaatsen gereserveerd", zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). "Omdat deze locatie aan het gemeentehuis volledig voldoet aan...
27/06/2018 - 10:53
In het Kastanjebos in Herent ontluikt een nieuwe zomerdag. De opkomende zon wurmt zich door het bladerdek. Rondom het bos laten kleurrijke bloemen de hooilanden schitteren. Vlinders en vogels fladderen al lustig rond, terwijl nachtdieren zich opnieuw verschuilen in het bos. Het...
22/05/2018 - 15:59
Het strand van Nieuwpoort is het eerste langs de kustlijn waar de blauwe vlag wappert. Een uitstekende waterkwaliteit, de toegankelijkheid en aparte inzameling van afval op het strand zijn de drie hoofdredenen waarom Nieuwpoort het keurmerk krijgt. De Blue Flag, een erkenning van...
13/02/2018 - 09:02
Je hebt zelf geen auto, want het is duur en slecht voor het milieu. Toch heb je er af en toe een nodig. Wat nu? In Duffel klopten enkele inwoners aan bij de gemeente. Waarom niet een van de gemeentelijke dienstwagens uitlenen aan de inwoners? ‘s Avonds, ‘s nachts en in het weekend staan die toch...
29/11/2017 - 15:14
In kader van het Burgemeestersconvenant stelden veel gemeenten een klimaatactieplan op. Ook Wezembeek-Oppem maakt volop werk van lokale klimaatacties. Ecolife ondersteunt deze gemeente om hun plan uit te voeren met participatieve acties. Impactvolle klimaatacties op poten zetten, is niet...
30/08/2017 - 13:21
Zoals vele ‘kleine’ gemeenten heeft Begijnendijk een beperkte milieudienst met een vol takenpakket. Het klimaatactieplan werd eerder dit jaar door de gemeenteraad goedgekeurd en er is budget voorzien voor de uitvoering ervan. De samenwerking betreft een drietal concrete acties van het...