U bent hier

Burgers participeren aan je beleid

Door met burgers aan de slag te gaan, verbreed en verdiep je het draagvlak voor duurzame verandering binnen jouw gemeente.

Aanbod milieubeweging4

Toegevoegd: 06/12/2019
Jouw partner: Bond Beter Leefmilieu
Aanbod voor: Lokaal bestuur

Het halen van je klimaaatdoelstellingen staat of valt met de inzet van het stadsbestuur, maar ook die van bedrijven, verenigingen en inwoners. Hoe overtuig je hen om samen die veranderingen te realiseren? Met Boost je Buurt wil Bond Beter Leefmilieu een antwoord bieden op deze vraag. 

Toegevoegd: 07/04/2019
Jouw partner: Ecolife
Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur

Op zoek naar een manier om de burger nog meer te betrekken bij concrete klimaatacties? Ecolife begeleidt gemeenten om te starten met een burgerbudget, een co-creatief proces tussen de gemeente en haar inwoners. Burgers dienen projectvoorstellen in, beslissen mee welke weerhouden worden en voeren ze uit. Ecolife ondersteunt zowel bij voorbereiding, als communicatie en uitvoering.

Toegevoegd: 05/10/2016
Jouw partner: Ecolife
Aanbod voor: Lokaal bestuur

Is jouw gemeente of stad op zoek naar manieren om het maatschappelijk draagvlak voor het klimaatactieplan te vergroten? Of wil je dat cruciale klimaatproject op poten zetten en ‘de burger’ daarbij betrekken? Ecolife ondersteunt op maat van het project en in co-creatie met de gemeente. Samen zetten we een participatietraject op om de input van en het draagvlak bij burgers, ambtenaren, middenveld, bedrijven en andere stakeholders te verzekeren.

Toegevoegd: 05/10/2016
Jouw partner: GoodPlanet
Aanbod voor: Lokaal bestuur, School

GoodPlanet werkt met kinderen of jongeren die schoollopen in jouw gemeente. De kinderen en jongeren bereiden vragen en voorstellen voor die ze voorleggen aan burgemeester en schepenen op een Kindergemeenteraad. Ze leren zo onder deskundige begeleiding hun eigen beleidsaanbevelingen te formuleren rond een bepaald duurzaamheidsthema. Doorheen het proces leren ze zowel inhoudelijk als op vlak van actief burgerschap heel wat bij.

Artikels13

19/11/2019 - 14:34
Ecolife en Globelink werkten de voorbije twee jaar intensief samen aan ‘Globaal Kabaal’. In 8 steden en gemeenten gingen jongeren aan de slag met de 17 SDGs, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Het resultaat? Acht leerrijke trajecten met veel aandacht voor...
24/10/2019 - 17:13
Bond Beter Leefmilieu en de stad Oudenaarde organiseren Boost je Buurt: een inspiratie- en doedag om samen te werken aan het lokaal klimaatplan. Oudenaarde staat voor de stevige uitdaging om in 2020 20%  minder CO2 uit te stoten. Het halen van de doelstelling staat of valt met de inzet...
04/09/2019 - 14:27
Burgers met goede ideeën zijn er altijd, centjes niet. Bond Beter Leefmilieu en Growfunding werken samen om de duurzaamste dromen te laten uitkomen. De samenwerking focust zich op projecten van organisaties die de transitie naar een duurzame samenleving versnellen.  ...
27/06/2019 - 09:48
Waarover gaat het?Overal groeit het besef dat lokale projecten broodnodig zijn voor de transitie naar een duurzame samenleving. Klimaatverandering tegengaan, betere mobiliteit organiseren, anders gaan wonen en duurzamer consumeren: voor elk van deze thema’s is een...
10/04/2019 - 20:15
Op de daken van de sporthal en de basisschool in Haasrode worden deze maand zonnepanelen geïnstalleerd. Ook het ontmoetingscentrum en het magazijn in Blanden worden op zonnepanelen op het dak getrakteerd. De gemeente Oud-Heverlee sloot hiervoor een overeenkomst af met Ecopower, een...
09/02/2019 - 15:23
Extra zonnepanelen op beursgebouw   Het Brugs stadsbestuur investeert in extra zonnepanelen voor het nog te bouwen beurs- en congresgebouw én laat Bruggelingen in het project participeren.   Er waren al panelen voorzien voor het hogere, maar in...
22/01/2019 - 08:47
De Vlaamse hoofdstad van de windenergie? Dat is… Eeklo. De Standaard en Terzake trokken naar het Meetjesland om die boude stelling te checken, en zagen dat het klopt: massa’s windmolens en niemand die bezwaar maakt. Hoe hebben ze dat klaargespeeld? “Met de blik op de toekomst en de gemeenschap...
28/11/2018 - 23:39
Stel je voor: jij bent een daadkrachtige milieuman of -vrouw, klaar om de gemeente waarvoor je werkt naar een groene toekomst te loodsen. Je hebt een strak plan uitgestippeld en het nodige budget losgepeuterd. Maar… je inwoners blijken er maar weinig zin in te hebben. Daar sta je dan....
08/11/2018 - 12:08
In Herentals heeft de gemeenteraad beslist om participatief te werken rond hernieuwbare energieprojecten. Voor nieuwe projecten rond hernieuwbare energie op het grondgebied van de stad zoals windmolens of grote zonnepaneelprojecten wordt gestreefd naar minstens...
30/08/2017 - 13:21
Zoals vele ‘kleine’ gemeenten heeft Begijnendijk een beperkte milieudienst met een vol takenpakket. Het klimaatactieplan werd eerder dit jaar door de gemeenteraad goedgekeurd en er is budget voorzien voor de uitvoering ervan. De samenwerking betreft een drietal concrete acties van het...
28/06/2017 - 10:01
Asse werd verkozen tot ‘Vlaams-Brabantse klimaatgemeente 2016’. Hun project ‘Straat met het beste klimaat’ is het meest innovatieve, participatieve en ambitieuze klimaatproject.  Tijdens het provinciaal netwerk- en inspiratiemoment over klimaat voor en samen met gemeenten...
28/06/2017 - 09:01
Van plan naar actie. Samen met uw inwoners, verenigingen, bedrijven, handelaars maakt Bond Beter Leefmilieu (BBL) de klimaatambities van uw gemeente waar. Samen met met de partners van Gemeente voor de Toekomst...
22/05/2017 - 10:00
23 Vlaams-Brabantse burgerinitiatieven en sociale ondernemingen ontvingen hun diploma als klimaatpionier. Dit is de eerste lichting deelnemers van ‘de Burgerschool’, geleid door Netwerk Bewust Verbruiken en Bond Beter Leefmilieu. In deze school ontmoeten mensen met ideeën en projecten...