U bent hier

Ontmoetingsdag Gemeente voor de Toekomst

1 namiddag, 21 organisaties, 80 concrete acties voor jouw duurzaam meerjarenplan

Geplaatst door
Geert Jespers
Dinsdag 10 december 2019 van 13u15 tot 16u15. Ontvangst met koffie vanaf 13.00u.

Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, Leuven

 

Legt jouw gemeente ook de laatste hand aan een ambitieus meerjarenplan? Kijk je ook al uit naar partners die je kunnen helpen bij de uitvoering?

Vlotte en veilige mobiliteit, circulair en energiezuinig wonen, groen voor iedereen? Of liever gezond, lokaal voedsel en buren die elkaar helpen met spullen te delen en te repareren? Inwoners betrekken bij je beleid? 

Wij helpen je om het concreet te maken.

Op de ontmoetingsdag Gemeente voor de Toekomst op 10 december in Leuven praat je op één namiddag met alle partners van Gemeente voor de Toekomst. Aan gesprekstafels per thema en in korte pitches maak je kennis met ons aanbod en onze werkwijze. 
Je krijgt een antwoord op de vragen waar jij mee zit en stapt gegarandeerd beter voorbereid buiten, met concrete projecten en ondersteuning voor jouw gemeente.

Wat? Ontmoetingsdag Gemeente voor de Toekomst
Voor wie? Ambtenaren en schepenen op zoek naar inspiratie, ondersteuning én partners  voor de uitvoering van het meerjarenplan
Wanneer? Dinsdag 10 december 2019 van 13u15 tot 16u15. Je kan er ook voor kiezen een deel van het programma te volgen. Ontvangst met koffie vanaf 13u. 
Waar? Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, Leuven

Doorlopende gesprekstafels

Aan de gesprekstafels spreek je individueel de specialisten aan die jou bij jouw meerjarenplan kunnen helpen. Je stelt je vragen en krijgt antwoord. Je meerjarenplan krijgt nog vastere vorm: je vindt er betrouwbare partners die je kunnen helpen bij de uitvoering ervan. 
Je sluit aan waar en wanneer je wil, inschrijven voor een gesprekstafel hoeft niet. 

Volgende thema’s komen aan bod:

  • Een mobiele gemeente
  • Een gemeente met gezonde lokale voeding zonder voedselverspilling
  • Betaalbaar en kwaliteitsvol bouwen en wonen
  • Een circulaire en delende gemeente
  • Een groene gemeente
  • Duurzame energie en energiebesparing voor je gemeente
  • Een participatieve gemeente

Wil je vooraf nog een blik werpen op ons concrete aanbod per thema? Bekijk onze catalogus met meer dan 80 acties: heel specifiek voor lokale besturen, betaalbaar en al getest en goedgekeurd in talloze gemeenten.

Pitches

Een pitch is een kort en krachtig moment waarop we je vertellen over één specifieke actie en wat die voor jouw gemeente kan doen. 

Je kan iedere 20 minuten aansluiten voor een andere pitch. Je geeft je keuze op bij je inschrijving. 

 

De pitches in detail

13.20 

 Welkom + Hoe meer doen met minder geld door financiële ondersteuning vanuit de provincies

De Provincies zien in het aanbod van Gemeente voor de Toekomst een uitstekende ondersteuning om lokale besturen te helpen bij de realisatie van hun klimaatplan. De Provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen maakten daarom middelen vrij. Lokale besturen kunnen zo heel wat acties uit het aanbod van gemeente voor de Toekomst aankopen aan 50% korting. Hier verneem je daar alles over.

Jessika De Lille, projectmanager Gemeente voor de Toekomst

13.40

​Keuze 1: Autoluw en autovrij: naar een traag netwerk gemeentewegen

Het nieuwe decreet gemeentewegen geldt sinds 1 september 2019. Een kerndoelstelling is de ontwikkeling van een veilig wegennet en een fijnmazig netwerk van trage wegen. Lokale besturen krijgen meer zeggingskracht. We lichten het decreet toe en geven pistes voor beleid en actie. 

Laura Nagels, projectmedewerker Trage Wegen

Presentatie

Keuze 2: Boost je Buurt: een inspiratie- en doedag voor de inwoners van jouw gemeente

Om de doelstellingen van jouw klimaatplan te behalen, heb je de medewerking van je inwoners nodig. Met Boost je Buurt wil BBL het klimaatplan dat nu op je bureau ligt, tot leven brengen in het denken en doen van je inwoners. Boost je buurt is een inspiratie- en doedag voor de inwoners van jouw gemeente of stad. Burgers vinden er alles wat ze nodig hebben om een bijdrage te leveren: info over projecten waar ze kunnen aan meewerken, een netwerk aan nieuwe contacten en inspirerende talks. Dankzij onze contacten en inhoudelijke expertise maken wij samen met jullie een sterk inhoudelijk, maar ook gevarieerd programma. Als gemeente leg je de nadruk op de thema’s die je belangrijk vindt, en kun je bovendien tonen welke initiatieven je zelf neemt. 

Janne Ruszkowski, netwerkmedewerker Bond Beter Leefmilieu

Meer info

14.00

​Keuze 1: Bereid jouw gemeentelijk patrimonium voor op 2050 

Het patrimonium in je gemeente is anno 2019 toe aan een grondige update. Dringend tijd voor een toekomstgerichte aanpak die gebouwen en wijken laat mee-evolueren met de noden van onze tijd. Circulair en veranderingsgericht bouwen zijn daarbij essentiële sleutelbegrippen. Gaande van infosessies, over aanbestedingen tot volledige trajectbegeleidingen: VIBE ondersteunt jouw gemeente in deze boeiende materie.

Eva Heuts, experte duurzame stedenbouw VIBE

Presentatie

Keuze 2: #goedopweg met je gemeente

Hoe ga je met jouw gemeente #goedopweg? Wat kan je zelf doen als gemeente? Hoe betrek je je inwoners door een LaMa los te laten? Hoe werk je rond basisbereikbaarheid door een buurtpunt op te richten? En hoe organiseer je een knalactie tijdens Week van de Mobililteit? 

Saar Fivez, campagnecoördinator Netwerk Duurzame Mobiliteit

Meer info

14.20 

Keuze 1: Generatietuinen 

Een groene omgeving stimuleert het welzijn. We werken met woonzorgcentra of dienstencentra die over een buitenruimte beschikken en met de IBO(‘s) in de buurt. Twee generaties worden samengebracht en (her)beleven samen de natuur. Kinderen reageren onbevangen, creëren een dynamische sfeer en leren de oudere generatie beter kennen. De senioren krijgen een leuke en deugddoende afwisseling in hun dagelijkse routine. Samen kunnen ze buiten zijn, nieuwe mensen ontmoeten, bewegen.  
Ook kleinkinderen, familie, vrienden en buurtbewoners kunnen mee genieten van de nieuwe gedeelde buitenruimte. 

Anna Leonard, projectmanager Goodplanet

Presentatie

Keuze 2: Actieplan gedeelde mobiliteit: een meerjarenplan voor duurzaam gedeeld vervoer

Een actieplan gedeelde mobiliteit biedt een gemeente of stad een houvast om concreet werk te maken van acties rond gedeeld vervoer. Op basis van de huidige situatie worden een aantal ambitieuze doelstellingen naar voor geschoven die ervoor moeten zorgen dat er op termijn minder wagens in de gemeente aanwezig zijn.

Johannes Rodenbach, beleids- en projectmedewerker Autodelen.net

Presentatie

14.40 

Keuze 1: Meer groen in je buurt: dat doe je zo

Hoe kan je meer groen voorzien in je gemeente? We geven een overzicht van een aantal tools en mogelijkheden om te bepalen waar je meer groen kan voorzien en onder welke vorm vorm dit het meest geschikt is in die buurt.

Kristien Ooms, projectcoördinator BOS+

Presentatie

Keuze 2: Wijkrenovatie: asbestverwijdering en dakisolatie in een klap

Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid. Zeker als het in de buitenste schil zit van gebouwen, zoals het dak en de muren. Asbest verwijderen is specialistenwerk. En dus niet goedkoop. Dé oplossing? Een groepsaankoop. Die drukt de kosten, ontlast de eigenaars én voorkomt dat ze zelf ‘amateuristisch’ aan de slag gaan.
OVAM biedt sinds 2018 subsidies aan voor lokale besturen die asbestafbouwprojecten willen organiseren. Binnen deze asbestafbouwprojecten kunnen burgers o.a. instappen in een groepsaankoop “verwijdering en vervanging van asbestdaken” (meer info: Ondersteuning en subsidies).
 
Als je een asbestdak verwijdert, kun je net zo goed van de gelegenheid gebruik maken om het meteen correct te isoleren. En daar komt de jarenlange ervaring van Dialoog uitstekend van pas. We zoeken samen met de aannemer naar de meest ecologische en energiezuinige oplossing en zien erop toe dat de werkzaamheden correct verlopen.
De gemeente kan, naast een forfaitair bedrag voor de projectcoördinatie, tot 75% subsidies aanvragen voor het verwijderen van asbest en tot 90% subsidies voor het aanstellen van een externe deskundige asbest- en bouwexpertise.

Inge Pauwels, Coôrdinator Dialoog

Presentatie

15.00 

​Keuze 1: Een circulaire, delende en reparerende gemeente 

Hoe kan jouw gemeente zich nog meer profileren als een circulaire gemeente? Hoe zorg je ervoor dat de inwoners daar zelf aan bijdragen? Welke projecten zijn zowel circulair als sociaal als verbindend?

Eva van Velzen, Projectmanager Netwerk Bewust Verbruiken

Presentatie

Keuze 2: Renovatiemasterplan en RenoseeC: wijkrenovaties met sociale, ecologische en economische meerwaarde

Pixii zet haar aanbod voor steden en gemeenten in the picture, waarbij we vooral stilstaan bij onze aanpak voor het opstellen van een renovatiemasterplan, en voor het RenoseeC+ project. Met RenoseeC+ willen Domus Mundi, KULeuven en Pixii in steden en gemeenten wijkrenovaties realiseren met sociale, ecologische en economische meerwaarde.”

Els Cousin, algemeen coördinator van Pixii

Presentatie

15.20 

Keuze 1: Een gemeenteboerderij? Laat je grond scannen. 

Je overweegt een duurzaam landbouwproject op jouw publieke grond? Groot gelijk, want als gemeente kiezen voor korte keten is goed voor je buurt, de boer en het klimaat. Wist je dat je als lokaal bestuur niet minder dan negen SDG’s kan realiseren via een landbouwbedrijf dat gericht is op lokale afzet en biodiversiteit? Maar hoe begin je aan zo'n gemeenteboerderij? De Landgenoten helpt je op weg.

Annelies Beyens, contact grondeigenaren en lokale besturen De Landgenoten

Presentatie

Keuze 2: Burgerbudget: impactvolle klimaatprojecten voor en door de burgers van je gemeente

Ben je als gemeente op zoek naar innovatieve manieren om burgers en lokale verenigingen actief te betrekken bij het Burgemeestersconvenant en het klimaatactieplan? Burgers, buurt- en wijkwerkingen vormen via hun lokale verankering, terreinkennis en netwerk een belangrijke hefboom om lokale klimaatdoelstellingen te behalen. Dankzij het burgerbudget kunnen burgers zelf projectvoorstellen indienen en mee beslissen welke projecten financiering krijgen.

Tina Baert, projectmanager Ecolife

Meer info

15.40 

Keuze 1: Waarom kopen als je kan huren? Of hoe gedeeld gebruik een grote impact kan hebben binnen uw gemeente

Door gedeeld gebruik van producten die we maar af en toe gebruiken te promoten kan een gemeente een grote impact realiseren op vlak van de materialen voetafdruk. Als buren producten met elkaar delen komen die ook dichter bij elkaar en wordt de buurtcohesie versterkt. 

Lieven D'hont, coördinator Peerby

Presentatie

​Keuze 2: Tegen voedselverspilling in jouw stad of gemeente! 

Wereldwijd wordt een derde van al het voedsel verspild, goed voor 8% van alle CO2-uitstoot en een gigantisch verlies aan ruimte, grondstoffen, water, arbeid, … 
Door voedselverspilling te verminderen, dragen lokale besturen bij aan het bereiken van hun duurzaamheidsdoelen, en verlagen ze bovendien de kosten voor afvalophaling en -beheer. Voedselverspilling aanpakken is altijd een win-win situatie, maar... hoe begin je er aan?

Hanne Heymans, Projectmanager FoodWIN

Meer info