U bent hier

Wij bouwen samen aan een klimaatneutrale gemeente

Boost je buurt, 7 oktober 2017, Leuven

Lokale energietransitie coöperatief aanpakken

Co-creatie - 13.30 tot 15.30

Begeleiding: VVSG, CoopStroom, Rescoop en Ecopower

Burgercoöperaties zijn in opmars. Overal in Europa verenigen gewone burgers zich om samen hun energievoorziening in eigen handen te nemen. Ook in België zijn er al heel wat mooie voorbeelden van burgercoöperaties die gezamenlijk een deel van de omgevingsenergie oogsten voor eigen gebruik, en die samen werken aan energiebesparing. 

Tijdens deze sessie gaan we dieper in op de vraag: hoe werkt zo’n burgercoöperatie en hoe begin je eraan?

Steeds meer gemeenten engageren zich voor de burgemeestersconvenant en maken klimaatactieplannen. Die plannen moeten gerealiseerd worden, dat kan best wanneer iedereen betrokken wordt. Waarom bijvoorbeeld geen coöperatieve zonnepanelen op het dak van de school, de sporthal, het gemeentehuis of uw vereniging? Waarom geen coöperatieve windturbine aan de rand van het dorp? Waarom geen collectief renovatieproject in uw wijk? 

 

Hoe bottom-up een collectieve wijkrenovatie organiseren? 

Co-creatie - 13.30 tot 15.30

Organisatie: Bond Beter Leefmilieu, Pajopower, Gents Milieufront, Eandis

Voor velen lijkt het wel een aantrekkelijk idee: samen met buren renoveren. Collectieve renovatie kan misschien wel de trend worden om de broodnodige, verregaande renovaties te stimuleren. 

Tijdens deze sessie onderzoeken we met experten hoe je in je eigen buurt zo'n collectief project kan opstarten. Wie heb je daarvoor nodig? Wat is je eigen rol, en die van de gemeente en de renovatiebegeleider. We hopen een leidraad op te stellen zodat je samen met je buren het startschot kan geven van een collectieve renovatie.

 

Klimaatbewust leren van je buren

Workshop - 11.30 tot 12.30

Begeleiding: Klimaatbewust Wijgmaal

Als vervolg op de klimaatcamping in mei 2016 hebben we in mei dit jaar een nieuwe actie opgezet. 'Proef de KlimaatOsfeer' was een event(je) dat zich richtte op de Wijgmaalse dorpelingen om de initiatieven rond klimaatbewust leven in kaart te brengen en zichtbaar te maken. Ons doel: meer dorpelingen bereiken en dialoog op gang brengen. 

Op basis van de ervaringen met de klimaatcamping en de KlimaatOsfeer gaan we samen na welke verdere stappen we kunnen zetten.   

Tijdens deze sessie zal een reeks ideeën, kansen en concrete acties aangereikt worden waar je in je eigen situatie mee aan de slag kan. Bovendien steken we elkaar aan om tot concrete actie over te gaan.

 

Klimaatslimme evenementen organiseren doe je zo

Workshop - 16.00 tot 17.00

Begeleiding: Ecolife

Ben je betrokken bij de organisatie van een buurtfeest of ander lokaal evenement(je)? 

Er is een groeiende trend naar meer duurzame publieksevenementen. Veel aandachtspunten zijn ook van toepassing voor een klein evenement. Wat betekent duurzaamheid voor een evenement? Hoe begin je eraan? Waar kun je als (mede)organisator op letten? 

Tijdens deze sessie krijg je concrete en makkelijk toepasbare do’s en don’ts om van jouw evenement een duurzaam evenement te maken. We bieden een antwoord op de FAQ’s waar organisatoren mee kampen. Zowel bezoekers als omwonenden plukken hiervan de vruchten want de kwaliteit en uitstraling van je evenement krijgen een duw in de rug. 

 

Zo wordt jouw organisatie een klimaatslimme vereniging

Workshop - 11.30 tot 12.30

Begeleiding: Ecolife

Ben je lid van een lokale vereniging? 

Je vereniging doet aankopen, verbruikt energie en water, de leden verplaatsen zich naar de activiteiten, de werking creëert bepaalde afvalstromen etc. 

We bieden inzicht op de impact van de vereniging door haar werking en activiteiten. Vervolgens zetten we slimme acties op touw. Grote investeringen zijn hier niet voor nodig. Zo verlagen de facturen en draagt de vereniging haar steentje bij voor de toekomst. Ecolife begeleidt verenigingen die hier werk van willen maken want verenigingen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. We bekijken hoe we de leden mee in het bad trekken. 

Tijdens deze sessie ontdek je wat je vereniging kan doen om klimaatvriendelijk te worden. 

 

Boost Je Buurt krijgt ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant en de Nationale Loterij.

 

Met de medewerking van:

         

Bond Beter Leefmilieu is fiere ambassadeur van de duurzame ontwikkelingsdoelen.