U bent hier

Hoe kan ik als burger een verschil maken? Hoe begin ik eraan?

Boost je buurt, 7 oktober 2017, Leuven

Slim samenwerken in je gemeente

Workshop - 11.30 tot 12.30

Begeleiding: Natuurhuis Panneweel

Samen bereik je meer: dat hebben ze ook begrepen bij Natuurhuis Panneweel in Sint-Gillis-Waas. Zij breidden hun Openschuurdag uit met een Repair Café en een Geefplein, in een slimme samenwerking met de plaatselijke transitiegroep, Natuurpunt Waasland Noord en de werkgroep natuureducatie. Het resultaat: meer mensen, meer beweging, meer impact. 

Tijdens deze sessie kom je te weten hoe ook jij je initiatief aan een bestaand event kan koppelen en zo dubbel succes boeken. De medewerkers van Panneweel vertellen hoe ze - met steun van de gemeente - dit harmonieuze samenspel van vrijwilligersgroepen hebben opgezet. 

 

Veel doen zonder met velen te zijn

Workshop - 13.30 tot 14.30

Begeleiding: Groenloof

Je hoeft geen enorme organisatie te zijn om duurzame activiteiten met impact op te zetten. Dat bewijst Groenloof, dat bindt, linkt en inspireert voor meer lokale duurzaamheid. Het doel is als vrije schakel te fungeren in de lokale gemeenschap en zo het netwerk rond duurzaamheid te versterken. 

Tijdens deze sessie zal de aanpak van Groenloof met inspirerende concrete voorbeelden worden verduidelijkt. Hier maak je kennis met die netwerkende aanpak. Groenloof toont hoe zij activiteiten met een duurzaam karakter bedenken en organiseren waarbij telkens 2 of meer lokale partners betrokken worden. 

De ervaring leert dat als duurzame organisatie klein blijven voordelen heeft (flexibel, dynamisch, snel beslissen, ...) en dat door samen te werken met verschillende partners je veel mensen kan inspireren en mee in beweging kan krijgen.   
Groenloof

 

Hoe overleeft je initiatief zijn eerste levensjaar?

Workshop - 16.00 tot 17.00

Begeleiding: Happy Kiddo

Kriebelt het om zelf de handen uit de mouwen te steken en een maatschappelijke uitdaging aan te pakken? We vertellen je graag wat je in het begin nodig hebt om voor je passie te gaan (en wat niet).

Testen, experimenteren, kijken wat werkt en wat niet: het eerste jaar van je initiatief is vaak het moeilijkste. Happy Kiddo helpt ouders hun kleine kinderen tof te kleden zonder dat ze bij elke maat opnieuw naar de winkel moeten: je kunt er elke maand de kleren inwisselen voor andere. Ze zijn nu precies een jaar oud en staan voor de uitdaging om met de opgedane kennis en expertise een toekomststrategie uit te werken. 

Tijdens deze sessie krijg je een inkijk in dat boeiende proces. 

 

Neem je lokale politici op sleeptouw

Workshop - 13.30 tot 14.30

Begeleiding: Bond Beter Leefmilieu

Volgend jaar zijn het gemeenteraadsverkiezingen. Om de politici op de goede weg te zetten, heeft de milieubeweging een inspiratieboek uitgewerkt voor een lokaal duurzaam beleid met concrete maatregelen en inspirerende voorbeelden. 

Kom tijdens deze sessie te weten hoe jij je lokale politici kunt uitdagen op duurzame maatregelen te implementeren, welke goede voorbeelden jouw lokaal bestuur kan opnemen en hoe je ook als burger mee vorm kan geven aan het lokaal beleid. 

 

Komt mijn idee in aanmerking voor een steun van 2.500 euro?

Workshop - 16.00 tot 17.00

Begeleiding: Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer en Bond Beter Leefmilieu

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer wil mensen, organisaties en bedrijven inspireren tot gedragsverandering door duurzame en vernieuwende projecten te ondersteunen. Het Fonds is een initiatief van Indaver en de milieuorganisaties ABLLO en BBL. Sinds 2007 gaf het Fonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, al 1,5 miljoen euro steun aan 150 projecten voor de verduurzaming van Vlaanderen. 

Het Fonds organiseert momenteel samen met BBL de oproep voor lokale projecten ‘Gemeente voor de Toekomst’. 

Tijdens deze sessie kun je kennismaken met de doelstellingen en de inzet van het Fonds. Toets je idee af en kom te weten of het in aanmerking komt voor financiële steun. Of laat je inspireren door andere vernieuwende plannen.  

 

Iedereen mee: participeren aan het beleid in landelijke dorpen

Workshop - 11.30 tot 12.30

Begeleiding: Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen

In het Dorp van de Toekomst willen burgers inspraak in de gemeentelijke beleidsplannen. Participatie is het sleutelwoord bij de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen. Deze vzw is ontstaan uit Samenlevingsopbouw, telt momenteel zo’n 50 ledengroepen (bewonersplatformen en dorpsraden), en groeit sterk.

Kennisuitwisseling, vorming en het doorgeven van good practices staan centraal. Dit gebeurt transparant: naar zowel de ledengroepen, gemeentebesturen, overheden en tal van andere groepen of instanties toe. Veel voorkomende thema’s zijn lokale mobiliteit, dorpskernvernieuwing, open ruimte, groen… Ook duurzaamheid komt om de hoek loeren, want de vzw is het Vlaamse steunpunt van het Nederlandse Netwerk Duurzame Dorpen.

Tijdens deze sessie kom je meer te weten over hoe bewoners via een waaier aan dynamische initiatieven participeren aan het beleid van landelijke gemeenten in Vlaanderen. En hoe ze zo de leefbaarheid van hun dorp veiligstellen!

Boost Je Buurt krijgt ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant en de Nationale Loterij.

 

Met de medewerking van:

         

Bond Beter Leefmilieu is fiere ambassadeur van de duurzame ontwikkelingsdoelen.