U bent hier

Zemst stelt daken openbare gebouwen ter beschikking voor zonnepaneel-projecten

Bron: 
RINGtv

Geert Vanhassel

De gemeente Zemst gaat de daken van openbare gebouwen ter beschikking stellen voor een lokale burgercoöperatie die wil investeren in zonnepanelen. 

Zemst wil investeren in groene energie. Maar windturbines plaatsen in een dichtbevolkte regio nabij de luchthaven, is doorgaans niet mogelijk. Daarom wil de gemeente investeren in andere vormen van hernieuwbare energie.

Zemst wil ook versneld werk maken van de oprichting van een burgercoöperatie. De bedoeling is dat de inwoners van de gemeente of de ruime regio via deze organisatie samen investeren in hernieuwbare energie. De provincie Vlaams-Brabant werkt samen met 3Wplus en verschillende gemeenten aan de uitbouw van zo’n lokale energiecoöperatie in het noordwesten van de provincie. Dit proces wordt mee begeleid door PajoPower, een burgercoöperatie uit het Pajottenland. Maar voor de gemeente Zemst mag het allemaal wat sneller gaan.

Omdat windenergie niet meteen een optie is door de nabijheid van Brussels Airlport wil Zemst eerst werk maken van enkele projecten met zonnepanelen. Er wordt nu een inventaris opgemaakt van alle potentieel beschikbare daken op openbare gebouwen, die ter beschikking gesteld zouden kunnen worden aan de coöperatie.

In oktober zal de provincie infomomenten organiseren waarop geëngageerde burgers en bedrijven zullen worden uitgenodigd. Wie interesse heeft kan zich melden via katleen.delbeke@zemst.be