U bent hier

Zemst. Inwoners pikken graantje mee van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

Bron: 
Het Nieuwsblad 14 september 2020
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.
Foto Klimaan

Voor de financiering van deze zonnepanelen haalt Klimaan dit najaar kapitaal op bij de bevolking

ZEMST - Zemst wil nog dit jaar met burgerparticipatie zonnepanelen plaatsen op vijf gemeentelijke gebouwen. De daken worden gedurende 20 jaar ter beschikking gesteld van de lokale burgercoöperatie Klimaan. In ruil kan de gemeente gedurende die tijd zonnestroom afnemen aan een voordelig tarief. Na 20 jaar wordt de gemeente eigenaar van de installatie.
 
”Voor de financiering van deze zonnepanelen haalt Klimaan dit najaar kapitaal op bij de bevolking”, weet schepen Joeri Van den Brande (Groen), bevoegd voor milieu en energie. ”Op basis van de uitgekeerde dividenden kunnen Zemstenaars hier dus zelf ook een graantje van meepikken.”
 
Omdat het systeem van terugdraaiende tellers nog tot eind dit jaar geldt, worden in eerste instantie fotovoltaïsche installaties geplaatst met een vermogen kleiner dan 10 kVA. Een haalbaarheidsstudie heeft aangetoond dat dergelijke installaties passen op de Budohal, het Ontmoetingscentrum Hofstade, het erfgoedhuis van de heemkundige kring de Semse en de gemeentescholen De Waterleest in Eppegem en De Pimpernel in Laar.
 
Klimaatambities
 
“Zonne-energie is een van de schakels om het aandeel hernieuwbare energie in de gemeenten te verhogen en zo werk te maken van de gemeentelijke klimaatambities. Het leidt tot een directe besparing op de elektriciteitsfactuur”, argumenteert schepen Van den Brande.
In een latere fase volgen nog een aantal grotere projecten, met wellicht de grootste installatie op de gemeenteschool De Regenboog in Elewijt.
 
Wil je graag wat meer info? Neem een kijkje op zemst.klimaan.be of schrijf je er in voor de info-sessie op 9 november in De Melkerij.
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:

Hoe kan REScoop Vlaanderen jouw gemeente helpen?