U bent hier

Zaventem. Bedrijventerrein rond Ikea wordt duurzamer.

Bron: 
De Standaard 19 januari 2018
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.
Foto: Bjoertvedt

VAN ONZE MEDEWERKER DIETER DE BEUS

ZAVENTEM Zaventem-Zuid is de tweede bedrijvenzone die op korte tijd wordt aangepakt, nadat eerder een toekomstplan werd opgesteld voor de Keiberg.

‘Dat is nodig’, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening, Bart Dewandeleer (CD&V). ‘De site kent heel wat goed draaiende bedrijven, maar we moeten nu de volgende stap zetten naar het bedrijventerrein van de 21ste eeuw, waar economie, ecologie, mobiliteit en gezonde levenskwaliteit hand in hand gaan.’

Zaventem telt ruim 1.600 bedrijven en een groot aantal daarvan zijn gevestigd op het bedrijventerrein Zaventem-Zuid, dat zo'n tweehonderd hectare beslaat. Zaventem-Zuid is de site waar onder meer Ikea, Asco en het testcircuit van Toyota op gehuisvest zijn.

Jaren zeventig

‘Vandaag is de trend om wat dichter en hoger te bouwen en meer groene ruimtes te creëren’
WIM DESLOOVERE
Schepen van Bedrijvenzones

Zaventem-Zuid ligt in het hart van de gemeente op de grens van Zaventem, Sterrebeek en Nossegem en trekt nog steeds heel wat volk. Het bedrijventerrein dateert van de jaren zeventig en is verouderd. De gemeente start daarom met een toekomstplan. Daarvoor wordt samengewerkt met Vlaanderen en met de provincie Vlaams-Brabant, die samen 150.000 euro subsidie geven.

De gemeente stelt een studiebureau aan om het toekomstplan in detail uit te werken. Na gunstig advies van de gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening, wordt het dossier maandag aan de gemeenteraad voorgelegd.

De bedrijven zijn historisch gegroeid sinds de jaren zeventig toen het bedrijventerrein in ontwikkeling kwam.

‘We gaan bedrijven ook warm maken om de wagen thuis te laten’
BART DEWANDELEER
Schepen van Ruimtelijke Ordening

‘Dat proces is onophoudelijk doorgegaan tot op vandaag’, zegt schepen van Bedrijvenzones Wim Desloovere (Open VLD).

‘Er is, bij het tot stand komen van het bedrijventerrein, echter onvoldoende aandacht besteed aan ecologische, groene, waterkundige of alternatieve vervoersingrepen. Daardoor is het bedrijventerrein in hoofdzaak geënt op auto- en vrachtverkeer. De beschikbare ruimte werd evenmin optimaal ingevuld. Je krijgt dan vrij lage gebouwen met tussen elk gebouw vrij veel, maar slecht aaneengesloten groene ruimte. Vandaag is de trend om wat dichter en hoger te bouwen, maar tegelijkertijd aaneengesloten groene ruimtes te creëren, die zich lenen tot recreatie, ontspanning en aangename lunchpauzes’, zegt Desloovere.

Bij de herontwikkeling van de site zal de gemeente nevenfuncties zoeken voor onder meer de parkings, die 's avonds niet gebruikt worden. ‘We herbekijken ook de waterafvoer’, zegt Dewandeleer. ‘Bedrijven lozen het water nu in ‘de kleine beek’ van Nossegem, die daardoor geregeld overstroomt nabij de Stokerijstraat’.

Fietssnelweg

‘Samen met Aquafin gaan we op zoek naar een duurzame oplossing. Bovendien gaan we de bedrijven ook warm maken om de wagen zo veel mogelijk thuis te laten. Dat kan door buitenruimte te creëren, maar ook de nabijheid van de fietssnelweg die de stations tussen Leuven en Zaventem verbindt, biedt kansen. Tot slot willen we Zaventem-Zuid ook optimaal verbinden met de deelgemeenten Sterrebeek, Nossegem en Zaventem’, zegt Dewandeleer.

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:


Om te reageren op artikels dien je eerst te registreren of in te loggen.