U bent hier

Wie premie voor elektrische (deel)auto wil moet zich haasten

Bron: 
De Tijd 2 november 2019
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.
Foto autodelen.net
SONJA VERSCHUEREN 
 
Wie plannen heeft om een elektrische wagen of motor te kopen, stelt die best niet te lang uit. Vanaf volgend jaar krijgt u voor de aankoop van zo'n groen voertuig geen premie meer van de Vlaamse overheid.
 
e premie voor zero-emissievoertuigen, die geen schadelijke gassen en CO2 uitstoten, zag het levenslicht in 2016, onder de vorige Vlaamse regering. Toenmalig minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD) wou met de subsidie de aankoop van dure milieuvriendelijke wagens stimuleren. Een 100 procent elektrische wagen kost al snel een paar tienduizenden euro's. Met een financieel duwtje in de rug hoopte de overheid meer Vlamingen over de streep te trekken om zo'n groene wagen te kopen, en op die manier hun steentje aan het milieu bij te dragen.
 
Wie een puur elektrische auto koopt, kan in Vlaanderen een premie van 2.000 tot 4.000 euro krijgen, afhankelijk van de cataloguswaarde van het voertuig. Voor wagens op waterstof bedraagt de premie sinds 2018 altijd 4.000 euro. Hybride auto's, die een klassieke verbrandingsmotor combineren met een elektrische motor, komen niet in aanmerking voor de premie.
 
Vorig jaar werden ook elektrische motor- en bromfietsen aan de premielijst toegevoegd. Voor een e-motorfiets bedraagt de premie 1.500 euro, voor een elektrische bromfiets klasse B is dat 750 euro. Speedpedelecs, elektrische fietsen die tot 45 km/uur halen, komen niet in aanmerking.
 
Subsidiepot amper gebruikt
 
Ondanks de tegemoetkoming van de Vlaamse overheid bleef het aantal premieaanvragen beperkt. In 2017 werd amper 1,15 miljoen euro van de subsidiepot van 5 miljoen gebruikt. Vorig jaar bleef 6,45 miljoen euro onaangeroerd. Nochtans kopen meer Vlamingen een groene wagen of bromfiets, maar op het totale voertuigenpark blijft dat aantal beperkt (zie tabel). Bovendien worden die groene wagens vooral via een vennootschap gekocht, en voor dergelijke aankopen geldt de premie niet. Die is er alleen voor natuurlijke personen, vzw's, aanbieders van autodelen en houders van vergunningen van taxidiensten.
 
Door de beperkte populariteit heeft de Vlaamse regering, onder impuls van minister van Energie Zuhal Demir (N-VA), beslist de premie voor zero-emissievoertuigen vanaf volgend jaar te schrappen. Wie dit jaar nog een groene auto koopt, komt in aanmerking voor de premie, ook al wordt de wagen pas volgend jaar geleverd. Idem voor een elektrische motor- en bromfiets. Belangrijk is de datum op de ondertekende bestelbon: uiterlijk 31 december 2019.
 
Zodra uw wagen bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) is ingeschreven, hebt u drie maanden de tijd om de premie aan te vragen. Let wel: om recht te hebben op de tegemoetkoming moet u ze uiterlijk op 31 oktober 2020 hebben aangevraagd bij het Vlaamse Energieagentschap. Dat doet u online. Het aanvraagformulier vindt u op www.energiesparen.be.
 
Weet dat het om een nieuw voertuig moet gaan en dat u de wagen of motorfiets minstens drie jaar moet houden. U vindt op energiesparen.be/wagenoverzicht-2019 een lijst terug met wagens die in aanmerking komen voor de premie.
 
Het belastingvoordeel voor groene wagens blijft wel behouden. In bepaalde gevallen moet u geen belasting op de inverkeerstelling (BIV) of jaarlijkse verkeersbelasting betalen. Die eerste is een eenmalige belasting die iedere eigenaar van een nieuw of tweedehandsvoertuig moet betalen vanaf de ingebruikname. De verkeersbelasting betaalt u elk jaar.
 
De vrijstelling geldt voor puur elektrische en pure waterstofvoertuigen. In principe wordt de vrijstelling automatisch toegekend, op basis van de inschrijvingsgegevens.
 
VIJF FOUTEN DIE U BETER NIET MAAKT BIJ HET AANVRAGEN VAN DE PREMIE
 
1.Het lijkt logisch, maar controleer altijd het bankrekeningnummer waarop de premie mag worden gestort.
 
2.Let erop dat de naam op het inschrijvingsbewijs overeenkomt met die van de premieaanvrager. Vaak worden de gegevens van partners door elkaar gebruikt, maar het inschrijvingsbewijs moet dezelfde naam bevatten als die op de premieaanvraag.
 
3.Dien een betalingsbewijs voor het volledig factuurbedrag in. U moet dus zowel een bewijs van het betaalde voorschot, van een overname van een vorig voertuig als van de saldobetaling kunnen voorleggen. Als u voor het nieuwe voertuig een lening bent aangegaan, moet u ook daarvan een bewijs aanleveren.
 
4.Geef een volledige kopie van het inschrijvingsbewijs ('roze kaart') mee bij de premieaanvraag. Dat betekent dat zowel de gegevens van de persoon die het voertuig inschrijft als de gegevens over het ingeschreven voertuig moeten worden vermeld.
 
5.Zorg ervoor dat u het afgeleverde inschrijvingsbewijs inscant en niet de aanvraag tot inschrijving bij de DIV.
 
 

Zero-emissiepremie leverde 238 nieuwe elektrische deelwagens in 2018

De premie heeft naar particulieren toe misschien dan wel haar doel gemist, het zorgde wel voor een sterke groei van elektrisch autodelen. Sinds de invoering van de premie in 2018 werden 23 aanvragen vanuit de autodeelsector gedaan, goed voor een totaal van 830 deelvoertuigen. Het gaat in totaal om 238 wagens, waarvan 205 in de klasse €31.000-41.000.

Deze premie wordt afgeschaft vanaf 2020. Maar wie het voertuig uiterlijk op 31-12-2019 bestelt (bestelbon als bewijs), kan nog tot en met 31 oktober 2020 de premie aanvragen. Voor meer info https://www.vlaanderen.be/premie-voor-een-nieuw-zero-emissie-voertuig