U bent hier

VUB berekent eigen carbon footprint

Bron: 
Ecolife
VUB

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) voerde voor haar campussen Jette en Etterbeek een nulmeting van haar koolstofvoetafdruk uit. Deze nulmeting biedt een gedetailleerd overzicht van de klimaatimpact van de universiteit. Op basis van deze nulmeting stelt de VUB een ambitieuze visie en klimaatplan op.

De VUB deed voor haar eerste carbon footprint meting een beroep op Ecolife. Samen met een interne werkgroep verzamelden we gegevens over het energieverbruik, de mobiliteit van studenten en medewerkers, de voeding in de studentenrestaurants, de aankoop en het transport van materiaal en de afvalverwerking aan de VUB.

Daarna verwerkte Ecolife de gegevens aan de hand van het Bilan Carbone®-rekenmodel om de koolstofvoetafdruk te berekenen volgens het Greenhouse Gas Protocol. Dat is de internationale richtlijn om de uitstoot van broeikasgassen te meten. De nulmeting vormt de basis voor het klimaatplan en maakt het vergelijken met andere universiteiten in België, waaronder de ULB, mogelijk.

De resultaten werden op 28/11/17 gepresenteerd op een interne discussiemiddag rond verdere klimaatacties binnen de VUB.