U bent hier

Tijdelijke vergunningsstop voor grote bouwprojecten in Lille: “Ons landelijk karakter beschermen”

Bron: 
HLN 26 augustus 2020
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.

Projectontwikkelaars die voor de zomer van 2021 nog aanvragen voor een omgevingsvergunning van een grootschalig project in petto hadden, bergen die plannen best een jaar op. De gemeente werkt momenteel aan een woonomgevingsplan dat klaar moet zijn tegen 2021 en zal tot die tijd géén omgevingsvergunning afleveren voor grote projecten. Voor eengezinswoningen of een tweegezinswoning komt er geen stop. Verkavelen in maximaal twee loten blijft ook mogelijk.

Heel wat gemeenten in Vlaanderen hebben de voorbije maanden en jaren al eens een stop ingevoerd voor het toekennen van omgevingsvergunningen voor grotere projecten omdat een totaal visie over wat er waar mogelijk is ontbrak. In de gemeente Lille is dat niet anders en dat wil de gemeente nu aanpakken. 

Ontwikkelaars richten zich op percelen buiten de dorpskernen en die tendens willen we tegengaan.
Schepen Vincent Goossens (N-VA)

“Onze vier dorpen vormen samen onze groene en landelijke gemeente, maar we zien vooral de tendens dat projectontwikkelaars zich richten op percelen buiten onze dorpskernen en dat is een tendens die we een halt willen toeroepen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Vincent Goossens (N-VA). “Daarom gaan we voluit voor een woonomgevingsplan om ervoor te zorgen dat het dorpse karakter niet verloren gaat door alles vol te bouwen met appartementen. We willen ook voorkomen dat er nog meer open ruimte wordt ingenomen buiten de kernen. We streven naar een optimalisatie van het gebruik van de beschikbare ruimte in de woonkernen.”

Vraag en aanbod

De gemeente streeft met de opmaak van het plan ook naar het beter afstemmen van vraag en aanbod. “De bedoeling is dat we de meest geschikte locaties om te wonen gaan afbakenen”, zegt schepen Luc De Backer van Groen. “Het huidige woningaanbod zal beter afgestemd moeten worden op de behoeftes van nu en in de toekomst. Er is ook de klimaatuitdaging waar we rekening mee moeten houden. We moeten ook waken over de kwaliteit van de woonprojecten én de impact op de mobiliteit.”
 
Code rood
Dus om het in coronatermen te zeggen: voor grote projecten geldt voorlopig code rood. Zij zullen in afwachting van het plan géén omgevingsvergunning krijgen. “Voor een- of tweegezinswoningen is er geen vergunningsstop. Ook het verkavelen van een perceel in maximaal twee loten blijft mogelijk”, zegt schepen Vincent Goossens. “Een tijdelijke vergunningsstop voor grote projecten is wel nodig. We krijgen veel vragen rond het bouwen van meergezinswoningen met een divers aantal woongelegenheden, maar omdat we nog veel antwoorden moeten formuleren, kunnen we geen uitspraken doen. Met het woonomgevingsplan wensen we een gebundeld antwoord te creëren op alle verschillende uitdagingen en al de verschillende kansen en knelpunten die er momenteel zijn. Mensen die willen bouwen, willen duidelijke richtlijnen en spelregels. Daarom besloten we om tijdelijk aanvragen voor grote nieuwe projecten niet meer te behandelen. We verwachten het plan in juni 2021 klaar te hebben.”
 
Uitzonderingen

Er zijn wel enkele uitzonderingen op de tijdelijke vergunningsstop: projecten ingediend door sociale huisvestingsmaatschappijen in het kader van het behalen van een bindend sociaal objectief, projecten die ingediend zijn voor 26 augustus 2020 en projecten die reeds uitvoerig met een omgevingsambtenaar werden besproken en waarvoor reeds een gunstig advies werd verleend.

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: