U bent hier

Sint-Pieters-Leeuw zet bouwstop door

Bron: 
De Standaard 26 september 2020
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.

De gemeente wil de bouwstop nu realiseren door zones waar mag gebouwd worden om te zetten in zones waar dit juridisch niet meer kan.

SINT-PIETERS-LEEUW
Sint-Pieters-Leeuw voerde in mei een bouwstop in voor nieuwe verkavelingen in de open ruimte. Maar na klachten van enkele projectontwikkelaars vernietigde gouverneur Lodewijk De Witte het besluit in augustus. Toch wil Sint-Pieters-Leeuw niet afwijken van die visie.
Ingrid Depraetere

‘In de gemeenteraad van mei beslisten we om tot 2025 geen nieuwe verkavelingen meer goed te keuren die de open ruimte buiten de dorpskernen verder aantasten en waarvoor er nieuwe wegen moeten worden aangelegd’, zegt burgemeester Luc Deconinck (N-VA). Enkele projectontwikkelaars dienden echter een klacht in en op basis van die klacht heeft de provinciegouverneur de bouwstop vernietigd. ‘De formulering van de gemeenteraadsbeslissing kon volgens hem geïnterpreteerd worden alsof we ons in de plaats stelden van bindende stedenbouwkundige voorschriften en ruimtelijke bestemmingen die eerder waren goedgekeurd. Wanneer een projectontwikkelaar wil bouwen in een woonzone, kan je dat niet zomaar weigeren.’

‘De gemeente blijft echter bij haar visie dat we niet langer onze open ruimte die we nog hebben willen prijsgeven aan bouwprojecten. De visie blijft overeind, maar we zullen de keuze voor een bouwstop wel anders aanpakken’, zegt Deconinck. ‘Bij aanvragen voor projecten die niet in een woonzone liggen, is er geen probleem. Dan kan het schepencollege op basis van deze visie de aanvraag weigeren. Maar wanneer een bouwaanvraag wel in een zone ligt waar er juridisch gezien mag gebouwd worden, zullen we nu proactief ingrijpen.’

Ruimtelijk uitvoeringsplan

De gemeente lijst alle zones in Sint-Pieters-Leeuw op waar ze niet wenst dat er nog meer bebouwing komt in de open ruimte. Daartoe zal ze nu een ruimtelijk uitvoeringsplan (Rup) opmaken om bouwen juridisch onmogelijk te maken.

‘We zullen daarmee niet talmen. Op de gemeenteraad van oktober willen we al met een eerste ruimtelijk uitvoeringsplan naar de gemeenteraad trekken om zones in het Negenmanneke bouwvrij te houden. Eigenlijk brengen we nu wat eerst bedoeld was als een beleidsintentie meteen in de praktijk’, besluit burgemeester Luc Deconinck.

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: