U bent hier

Sint-Lievens-Houtem. Renteloze lening voor verenigingen die zonnepanelen plaatsen

Bron: 
HLN 25 augustus 2020
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.
Houtemse verenigingen die zonnepanelen plaatsen, kunnen hiervoor binnenkort een renteloze lening krijgen van de gemeente. “Het bedrag varieert van 1.250 euro tot 20.000 euro met een maximale terugbetalingstermijn van tien jaar”, zegt schepen van Milieu Tim De Knyf (NH).
Het regionaal klimaatplan ‘Klimaatplan Zuid-Oost-Vlaanderen’ stelde een ‘Top 20 maatregelen’ op, met daarin het ‘produceren van stroom aan de hand van zonnepanelen’ en het ‘produceren van stroom aan de hand van windturbines’. In de visie die opgemaakt werd naar aanleiding van het gezamenlijk klimaatplan met dertien gemeenten, is Zuid-Oost-Vlaanderen tegen 2050 fossielvrij en energieneutraal. Om de doelstelling van het klimaatplan te halen, is het zowel nodig om maatregelen te treffen die de CO2-uitstoot verlagen, als om de productie van hernieuwbare energie te stimuleren.
 
“Het is belangrijk om daarbij in te zetten op burgerparticipatie, door burgers en lokale actoren rechtstreeks te betrekken bij hernieuwbare energieprojecten om zo een groter maatschappelijk draagvlak te creëren voor grootschalige hernieuwbare energieprojecten. De vereniging die hiervan gebruik wil maken is erkend als lokale vereniging en beschikt over een infrastructuur gelegen op het grondgebied van de gemeente Sint-Lievens-Houtem”, zegt schepen Tim De Knyf. Met het voorstel van een renteloze lening beoogt de gemeente twee doelstellingen. “Ten eerste ondersteunen we onze verenigingen financieel, want ze krijgen vanaf dag één goedkopere energie. Met het geld dat ze besparen kunnen ze hun renteloze lening afbetalen en wanneer de installatie is afbetaald, kan de vereniging bijna kosteloos hun energie zelf opwekken. Tegelijkertijd werken we hiermee aan onze doelstelling om veertig procent minder CO2-uitstoot te realiseren tegen 2030”, stelt De Knyf.
 
De volledige aanvraagprocedure en modaliteiten voor deze lening zijn opgenomen in een reglement dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van 27 augustus. 
 
Frank Eeckhout 
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:
  • Toegevoegd: 05/10/2016
    Jouw partner: REScoop Vlaanderen
    Aanbod voor: Burger, Lokaal bestuur

    Overal in Europa verenigen gewone burgers zich om samen windturbines en zonnepanelen te plaatsen, om energie te besparen en thuis de samen opgewekte groene stroom of warmte aan een faire prijs geleverd te krijgen. Bij ondertekening van het Burgemeestersconvenant en het opstellen van klimaatplannen rijst vaak de vraag of het opportuun is om een lokale energiecoöperatie op te richten. REScoop.Vlaanderen maakt gemeenten wegwijs in de wereld van burgercoöperaties, biedt inzicht en antwoorden op maat en begeleidt burgerinitiatieven op weg naar een volwaardige energiecoöperatie.