U bent hier

Samenhuizen officieel erkend als woonvorm in Vlaanderen

Bron: 
Samenhuizen
Foto Samenhuizen
Samenhuizen of gemeenschappelijk wonen: welke projecten vallen onder deze noemer? Dat is vanaf nu officieel omschreven in de Vlaamse Wooncode. Het gaat om diverse woonvormen die bestaan uit meerdere woongelegenheden, waarbij huishoudens vrijwillig minimaal één leefruimte delen. Daarnaast is er voor ieder minimaal één private leefruimte. De bewoners staan samen in voor het beheer. Het opnemen van de definitie in de regelgeving zorgt in eerste instantie voor duidelijkheid. Het betekent een houvast voor onder meer steden en gemeenten.
 
 
“Woningdelen, cohousing of woongroepen voor 50-plussers, alleen zij al tonen de diversiteit qua grootte en gemeenschappelijkheid van deze woonvormen.” zegt Sofie Deberdt van Samenhuizen vzw. “Deze meer gezamenlijke manier van wonen is de basis van woonprojecten met een groot potentieel. Meer en meer neemt het besef toe dat dit een enorme meerwaarde heeft voor mens en milieu. We verwachten dan ook een verdere groei van dit type initiatieven. Omdat dit ook van maatschappelijk belang is, creëert deze stap van de overheid ook kansen om de komende jaren een stimulerend beleid te voeren. Uit diverse hoeken werd al bijvoorbeeld een pleidooi gehouden voor het aanmoedigen van woningdelen. Met de opname van de definitie van gemeenschappelijk wonen staan we een stap dichter bij concrete maatregelen om het sociaal statuut van de alleenstaande woningdeler te verbeteren. Samenhuizen vzw neemt dit alvast mee in haar beleidswerk naar federaal niveau.
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: