U bent hier

Projectoproep Onderhandelen bij private projecten Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant streeft naar een klimaatneutrale toekomst. Om die doelstelling te behalen, zijn structurele investeringen noodzakelijk, ook uit de private sector. De private projectontwikkelingen in jouw gemeente sturen richting klimaatneutraliteit is een essentiële stap in het transitieverhaal. Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Vereniging voor Ruimtelijke Planning (VRP) willen, in partnerschap met de provincie Vlaams-Brabant, jouw gemeente hierbij ondersteunen, met het project Klimaat en private ontwikkeling.

Projectinhoud en -verloop

In dit kader creëerden Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Vereniging voor Ruimtelijke Planning (VRP), in partnerschap met Provincie Vlaams-Brabant, ‘Klimaat en private ontwikkeling’. Dit project richt zich tot de Vlaams-Brabantse gemeenten die het Burgemeestersconvenant ondertekenden en meer slagkracht willen ontwikkelen om met een private ontwikkelaar in gesprek te gaan, zodat bij private projectontwikkelingen op hun grondgebied de nodige klimaatmaatregelen kunnen worden doorgevoerd. 

Welke private ontwikkelingsprojecten komen in aanmerking? 

  • Een project van zekere schaal;
  • in een voldoende vroeg stadium (alleszins voor bouwaanvraag);
  • met marge voor verbetering qua integratie van klimaatmaatregelen;
  • gelegen op een kernversterkende locatie;
  • en een programma dat inzet op de noden en voorzieningen van de gemeente.

Jouw gemeente kan samen met VRP en BBL een traject uitbouwen waarin één privaat project dat een ruimtelijke uitdaging vormt voor jouw gemeente, vóór de vergunningsfase onder de loep wordt genomen. Denk maar aan appartementen, zorgwoningen, invulling van leegstaande gebouwen in de binnenstad, brownfieldontwikkelingen, RUP’s,… De kernvraag die we samen zullen beantwoorden is: hoe kan je als gemeente bij deze private projecten streven naar klimaatneutraliteit? 

Wat biedt BBL en VRP de deelnemende gemeenten?

Samen met jouw gemeente wensen VRP en BBL een traject uit te bouwen waarin één project onder de loep wordt genomen. In dit traject wordt een voortraject (fase voor vergunning) gestart met de betrokken private ontwikkelaar, waarbij het doel is om d.m.v. dialoog te komen tot een maximum aan klimaatambitie binnen een coherent ruimtelijk kader. 

De begeleiding loopt over een periode van ca. 1,5 jaar, en is een combinatie van gezamenlijke workshops met de andere gemeenten in het traject, en individuele coachings per case. We gaan daarbij praktisch aan de slag met het handboek ‘Recepten voor kernversterking’ zowel van Limburg als Vlaams-Brabant

Naargelang de noden en opportuniteiten van het ingediende project, kan jouw gemeente rekenen op de financiële, juridische en technische expertise van BBL en VRP (bv. met betrekking tot onderhandelen over lasten, planologische ruil, leegstandstaks, bouwdichtheden, parkeernormen,...). Zo scherpen we samen de ambities en de onderhandelingsmarge voor het project aan en volgen we de voortgang van de dialoog met de private partij op de voet.

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor

BBL en VRP willen in de eerste plaats de gemeentelijke werking versterken wat betreft de onderhandeling met projectontwikkelaars. We vragen aan de gemeenten die in het traject instappen, om een werkgroep op te richten die transversaal is over de verschillende betrokken diensten. Deze werkgroep dient niet uitgebreid te zijn, maar wel operationele beslissingen te kunnen nemen.  

Naast de ambtelijke betrokkenheid, is ook de bestuurlijke betrokkenheid belangrijk. De werkgroep dient ondersteund te worden door het college van burgemeester en schepenen. Naast engagement, vragen wij een financiële bijdrage om dit project en de expertise te bekostigen. 

Hoe ga je aan de slag?

  • Download het inschrijvingsformulier en bezorg het ons voor 1 november 2019 terug.
  • Voor meer info contacteer Grace De Smet, projectmanager duurzame stedenbouw, Bond Beter Leefmilieu, 02/282.17.38, grace.desmet@bblv.be

 

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: