U bent hier

Participatie aan het werk. Hoe ga je als lokaal bestuur aan de slag?

Van plan naar actie. Samen met uw inwoners, verenigingen, bedrijven, handelaars maakt Bond Beter Leefmilieu (BBL) de klimaatambities van uw gemeente waar.

Samen met met de partners van Gemeente voor de Toekomst steekt BBL de lokale transitie naar een duurzame gemeente in gang en helpt de gemeente om op co-creatieve manier een gedragen klimaatactieplan uit te voeren.
Veel gemeenten tekenden het burgemeestersconvenant en stelden een klimaatactieplan op. Maar hoe zorgen ze er voor dat dit geen dode letter blijft? Hoe krijgen ze intern alle medewerkers enthousiast en hoe krijgen ze hun inwoners mee om voluit mee te helpen om de doelstellingen te halen?

We werken samen met de gemeente een transitietraject uit. BBL ondersteunt de gemeente, zowel methodologisch als inhoudelijk en gaat samen op zoek naar innoverende acties en opportuniteiten. Bond Beter Leefmilieu biedt volgende zaken aan:

  • Procesbegeleiding om intern en extern een draagvlak te vinden voor lokaal klimaatbeleid en een lokale dynamiek op gang te brengen. Bond Beter Leefmilieu en de gemeente realiseren zo samen met alle betrokkenen, zowel intern als extern, een impactvol klimaatbeleid.
  • Methodologische begeleiding en participatietechnieken op maat van de gemeente. Handvaten en ondersteuning om inwoners, stakeholders en verenigingen te mobiliseren en te activeren. 
  • Inhoudelijke ondersteuning om concrete acties uit te voeren. Hierbij werkt BBL nauw samen met zijn uitgebreid netwerk.
  • Communicatieve ondersteuning. Sjablonen, wervingsteksten, beelden,.... BBL biedt communicatiemateriaal op maat aan.

Bond Beter leefmilieu kan hiervoor steunen op zijn jarenlange ervaring op gebied van participatie en begeleiding van lokale besturen. Als netwerkorganisatie kan Bond Beter Leefmilieu eveneens snel de juiste partners betrekken en snel de stap maken naar concrete uitvoering van acties en maatregelen. We brengen de expertise van al onze netwerkorganisaties mee naar de gemeente.