U bent hier

Oudenaarde plant vijfhonderd 'juiste bomen op de juiste plaats'

Bron: 
Het Nieuwsblad 29 oktober 2019
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.

Het stadsbestuur van Oudenaarde engageert zich om de komende vijf jaar minstens vijfhonderd bomen aan te planten. Uit de resultaten van het inspraaktraject 'Maak Oudenaarde mee' blijkt dat de inwoners vragende partij zijn voor meer groen.

Het stadsbestuur lanceert hiermee het nieuwe project Toekomstbomen. Onder het motto 'de juiste bomen op de juiste plaats' zullen de komende vijf jaar zowel in het stadscentrum als in de deelgemeenten vijfhonderd bomen worden aangeplant.

Het belang van bomen is voldoende bekend. Ze zetten CO2 om in zuurstof, filteren fijn stof en helpen bij klimaatregulatie. Burgemeester De Meulemeester

Burgemeester Marnic De Meulemeester (Open VLD), bevoegd voor Milieu en Duurzaamheid, licht toe: “In ons bestuursakkoord hamerden we al op het belang van een klimaatvriendelijke en groene stad. Uit de eerste resultaten van het inspraaktraject 'Maak Oudenaarde mee' blijkt dat dit ook bij onze inwoners hoog op het prioriteitenlijstje staat.”

“Maar eerder dan ondoordacht kriskras bomen aan te planten die op termijn afsterven en moeten worden gerooid, hebben we nu onze duurzame aanplantvisie geconcretiseerd in het project Toekomstbomen.”

Ontwikkelingskansen

“Het belang van bomen is voldoende bekend”, gaat De Meulemeester verder. “Ze zetten CO 2 om in zuurstof, filteren fijn stof en helpen bij klimaatregulatie. Maar in een stedelijke omgeving hebben bomen het vaak moeilijk om zich te ontwikkelen. Daar willen we nu iets aan doen”.

“We hebben de oefening gemaakt om te onderzoeken welke soort boom op welke plaats de beste ontwikkelingskansen krijgt”, vult schepen van Openbare Werken John Adam (Open VLD) aan. “Zo worden soorten aangeplant die kunnen groeien en bijdragen aan de omgeving en de levenskwaliteit. Dit gaat verder dan enkel de keuze van de boomsoort. Zo zullen we ook bij het ontwerp van nieuwe stadsontwikkelingsprojecten rekening houden met onze duurzame bomenvisie.”

Inzetten op nazorg

“Er wordt ook meer aandacht besteed aan beheer en onderhoud”, zegt Adam. “In het verleden werden vaak bomen te dicht op elkaar of op verkeerde locaties geplant. Wij kiezen voor minstens vijfhonderd 'juiste' bomen en we zetten ook in op nazorg.”

Paul Darragas