U bent hier

Oproep voor lokale projecten: Gemeente voor de Toekomst

Indienen tot en met 21/10/2019

Waarover gaat het?

Overal groeit het besef dat lokale projecten broodnodig zijn voor de transitie naar een duurzame samenleving. Klimaatverandering tegengaan, betere mobiliteit organiseren, anders gaan wonen en duurzamer consumeren: voor elk van deze thema’s is een lokale aanpak mogelijk en nodig. 
Naast het goede idee en de juiste aanpak is ook financiering voor uw project nodig. Daarom lanceren het Fonds Duurzame Materialen- en Energiebeheer en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen opnieuw samen een oproep voor lokale projecten , ‘Gemeente voor de Toekomst’. 
 
Over welk soort projecten gaat het? 

Het gaat om een lokaal project met een aantoonbaar milieueffect rond één of meerdere van volgende thema’s: energie, materialenbeheer, mobiliteit, voeding of landbouw, duurzaam ruimtegebruik. Het project stimuleert gedragsverandering in de lokale gemeenschap, brengt oplossingen aan voor maatschappelijke uitdagingen en/of zet mensen aan om samen de transitie naar een duurzame en hernieuwbare samenleving mee te versnellen. Het project heeft bij voorkeur een vernieuwend karakter en lange termijnperspectief.
 
Voor wie?

Lokale verenigingen (milieu, sport, cultuur…), jeugdbewegingen, lokale milieuraden, scholen, instellingen, maar ook buurtcomités of andere informele groepen. Lokale overheden kunnen niet indienen, maar kunnen wel partner zijn bij een project. Het project wordt uitgevoerd in het Vlaamse Gewest.
 
Selectiecriteria

Alle info hier
 
Hoe uw aanvraag indienen?

Via deze link (--> kandidaatdossier)
 
Timing

Start 24/05/2019 
Indienen tot en met 21/10/2019 
Bekendmaking selectie 9/12/2019
 
Financiële steun

tot € 2500

Contact

Voor algemene informatie:
Mail contactcentrum proj@kbs-frb.be
+32-2-500 4 555

Voor specifieke vragen:
Mail Anneke Ernon ernon.a@kbs-frb.be
02-549 02 02

Een overzicht van de projecten die vorig jaar geselcteerd werden vind je hier.