U bent hier

Oproep pilootprojecten Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (2020)

Bron: 
Departement Omgeving
De minister van Omgeving lanceert een tweede oproep pilootprojecten BRV. Het Departement Omgeving gaat met gemeenten werken rond de centrale doelstellingen van de strategische visie van het BRV. 
 
Een geselecteerd pilootproject BRV ontvangt een basissubsidie van 20.000 euro.
 
De basissubsidie kan verhoogd worden:
 • Tot maximaal 30.000 euro als het pilootproject BRV betrekking heeft op gemeenten die zich op kleine schaal intergemeentelijk organiseren.
 • Tot maximaal 60.000 euro als het pilootproject BRV betrekking heeft op gemeenten die in regioverband werken aan gebiedscoalities.
 
Doelgroep: gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
 
Indienen kan uiterlijk tot 1 oktober 2020. 
 
Welke types projecten kan u indienen?
 
 • Lokale strategie om een bouwshift te realiseren
 • Lokale strategie om groenblauwe netwerken te realiseren
 • Lokale strategie rond stedenbouwkundige lasten
 
 
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:
 • Toegevoegd: 03/09/2020
  Jouw partner: VIBE
  Aanbod voor: Lokaal bestuur

  Om de steeds schaarsere open ruimte te vrijwaren en het openbaar vervoer te stimuleren is het van belang stads- en dorpskernen te verdichten of versterken rond de knooppunten van openbaar vervoer. We zullen daarnaast ruimte moeten maken voor groen en water in en rond de kernen om de gevolgen van de klimaatverandering te temperen en de open ruimte te versterken. Ingebuisde beken moeten terug opengelegd worden zodat er meer ruimte is voor water tijdens de steeds nattere winters, groene ruimten moeten terug verbonden worden zodat het stedelijk hitte-eiland effect wordt getemperd. Tot slot is...