U bent hier

Oproep pilootprojecten Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (2020)

Bron: 
Departement Omgeving
De minister van Omgeving lanceert een tweede oproep pilootprojecten BRV. Het Departement Omgeving gaat met gemeenten werken rond de centrale doelstellingen van de strategische visie van het BRV. 
 
Een geselecteerd pilootproject BRV ontvangt een basissubsidie van 20.000 euro.
 
De basissubsidie kan verhoogd worden:
 • Tot maximaal 30.000 euro als het pilootproject BRV betrekking heeft op gemeenten die zich op kleine schaal intergemeentelijk organiseren.
 • Tot maximaal 60.000 euro als het pilootproject BRV betrekking heeft op gemeenten die in regioverband werken aan gebiedscoalities.
 
Doelgroep: gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
 
Indienen kan uiterlijk tot 1 oktober 2020. 
 
Welke types projecten kan u indienen?
 
 • Lokale strategie om een bouwshift te realiseren
 • Lokale strategie om groenblauwe netwerken te realiseren
 • Lokale strategie rond stedenbouwkundige lasten
 
 
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:
 • Toegevoegd: 03/09/2020
  Jouw partner: VIBE
  Aanbod voor: Lokaal bestuur

  Wil jij werken aan een groene, klimaatbestendige, veerkrachtige en gezonde gemeente? De strategie van de twee netwerken (S2N) is een interessante leidraad voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid! Het is een ruimtelijke planning waarbij het waternetwerk de blauwgroene vingers draagt en het verkeersnetwerk de stedelijke bebouwde lobben. VIBE helpt de gemeente bij het uitwerken van een geïntegreerde visie waarbij we focussen op het waternetwerk en de groenblauwe vingers waar alle laagdynamische activiteiten worden gebundeld, zoals voet- en fietspaden, zachte recreatievormen, stadslandbouw…...