U bent hier

Oproep: leegstaand gebouw zoekt circulaire toekomst

Foto Jouni Rajala
Bond Beter Leefmilieu en de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning starten met het nieuwe project ‘Circulaire gemeente voor de toekomst’. Met dit proefproject werken we voor 3 types van leegstaande gebouwen aan een nieuwe circulaire invulling. Daarvoor zijn we op zoek naar voorbeelden van leegstaande panden of sites.
 
Ligt er in jouw gemeente een leegstaand winkelpand, een overheidsgebouw dat niet meer gebruikt wordt, een leegstaande school, een verlaten sociale wijk? En wil je mee nadenken over een nieuwe invulling, waarbij we kringlopen zo goed mogelijk sluiten? Laat het ons weten
 
Voor elk type van leegstand zetten we een creatieve workshop op, waar we stakeholders samenbrengen, toelichting geven bij best practices uit binnen- en buitenland, een ontwerpend onderzoek uitvoeren om de toekomst te verbeelden en zoeken naar hergebruik van gebouwonderdelen en materialen of uitwisseling van energie. Vervolgens bekijken we hoe dit vertaald kan worden in overheidsopdrachten of bestekken voor het aankoopbeleid. We werken aan een circulair verdienmodel en toetsen dit aan wet- en regelgeving, bekijken welke stedenbouwkundige instrumenten ingezet kunnen worden en wat de mogelijkheden zijn van instrumenten zoals erfpacht of opstalrecht. De informatie uit de workshops wordt uitgewerkt tot een draaiboek voor lokale besturen en initiatiefnemers, met operationele modellen voor de herbestemming van leegstaande panden met circulaire of deelactiviteiten. 
 
Hebt u interesse om hieraan mee te werken? Ligt er in uw gemeente of werkingsgebied een leegstaand gebouw of een leegstaande site die een circulaire toekomst kan gebruiken? Vul dan voor 31 mei dit aanmeldingsformulier in.
 
 
Dit project kwam tot stand met de steun van Vlaanderen Circulair. 
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: