U bent hier

Onderzoek tijdens lockdown toont aan: bewegen in natuur maakt gelukkiger

Bron: 
BOS+
  • 30-30 Campagne van CM en BOS+ toont aan dat bewegen in het groen mensen gelukkiger en meer opgewekt maakt
  • Hoe natuurlijker de omgeving, hoe groter het effect
  • Nijpend tekort aan natuur dicht bij mensen wordt extra duidelijk door coronalockdown
  • Bewegen in het groen kan mensen helpen de lockdown door te komen

 

 

 

Aan het begin van de coronalockdown van maart spoorden BOS+ en CM met de 30-30 campagne mensen aan 30 dagen lang 30 minuten te bewegen in een groene omgeving. Daarbij houden mensen een dagboek bij om na te gaan hoe ze zich voelen en wat de gezondheidseffecten hiervan zijn. De informatie werd samengebracht in een wetenschappelijk rapport met enkele interessante bevindingen.
 
Gelukkiger en meer opgewekt
 
Het onderzoek toont nu aan dat zowel het energiepeil als de opgewektheid van deelnemers sterk en significant stijgen gedurende de eerste drie weken. Het verhoogde welbevinden blijft vervolgens constant tijdens week vier. Naarmate de campagne loopt, voelen deelnemers zich beter in hun vel.
 
Groene omgeving doet wonderen…
 
… maar enkel als ze nabij is. Mensen die er langer over doen om natuur in hun buurt te bereiken, haken sneller af en omgekeerd: wanneer natuur in de buurt was hielden ze makkelijker vol. Ook de kwaliteit ervan speelt een rol. Deelnemers die hun omgeving als meer natuurlijk ervaren waren minder geneigd op te geven. Hun geluksgevoel was ook hoger dan bij mensen die in een minder natuurlijke omgeving bewogen.
 
Toen kwam de lockdown
 
Na de eerste week van de campagne ging de lockdown in. Mensen mochten zich niet meer met de wagen verplaatsen naar een natuurlijke bestemming. Dat legde enkele harde feiten bloot over natuur in Vlaanderen.
 
Gedurende de eerste drie weken is er een significante stijging van de zelf gerapporteerde ‘natuurlijkheid’ van de omgeving waarin deelnemers bewegen. Het autoverkeer nam sterk af, waardoor ook een stedelijke omgeving groener aanvoelde. Het autogebruik daalde van 17% in de eerste week naar  8% in de tweede week en vervolgens tot 3% en 1% in respectievelijk week 3 en 4.
 
Het ontbreken van vliegtuigstrepen en bijhorende felblauwe lucht is veel mensen niet ontgaan. Bovendien zorgde de verplichte ‘blijf in uw kot’ ervoor dat de appreciatie voor groen en natuur steeg. We zien immers ook een toename van nature level tussen week 2 en week 3.
 
De grote impact die dagelijkse beweging in de natuur heeft, wordt met de campagne nogmaals bewezen. Het zet BOS+ en CM aan om ook tijdens de huidige corona-omstandigheden de weg te wijzen naar natuur in de buurt of om deze zelf te creëren.
 
We roepen op om tijdens de huidige lockdown de natuur in te trekken, als een veilig alternatief voor andere activiteiten. Hou daarbij wel de nodige afstand, zodat iedereen de gezonde voordelen van het bos kan ondervinden.
 
BOS+ en CM wijzen ook op de noodzakelijkheid voor nabij groen voor een goede volksgezondheid, zeker aangezien natuur een van de weinige opties is tijdens de lockdown.
 
Het volledige rapport van het onderzoek leest u hier.
Meer informatie over de 30-30 campagne vindt u hier.
 
Dit is een samenwerking tussen BOS+ en CM.
 
  • Sien Cromphout – educatief medewerker BOS+ Vlaanderen
    sien.cromphout@bosplus.be; tel 09 264 90 55; GSM 0486 83 99 88
  • Karen Kerkhofs – educatief medewerker dienst Gezondheidsbevordering CM
    karen.kerkhofs@cm.be; tel. 0479 69 88 75
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:

Hoe kan BOS+ jouw gemeente helpen?