U bent hier

Nomineer uw schepen en ambtenaar voor de grote openruimtebekeer

Bron: 
VRP

Gezocht: ideale maten #Openruimtebeker

Lokale besturen beseffen maar al te goed dat het noodzakelijk is om hun gemeentekern te versterken en zoveel mogelijk open ruimte te vrijwaren. Maar tussen weten en handelen zitten tal van praktische en financiële bezwaren, die de transitie naar een duurzaam ruimtegebruik zwaar op de proef stellen. En toch, witte raven bestaan. Meer nog: zij hebben de afgelopen legislatuur hun geloof in de open ruimte omgezet in krachtige daden. Misschien heeft een duo ‘schepen-ambtenaar’ uit uw gemeente het wel opgenomen voor de open ruimte? Als u vindt dat deze tandem voorbeeldig werk heeft geleverd, nomineer hen dan voor de Grote Openruimtebeker. De Grote Openruimtebeker is een ambitieuze nieuwe prijs die wordt uitgereikt op het congres ‘Open ruimte en wonen: ideale maten’!

Meer info vindt u hier.

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: