U bent hier

Negen duurzame burgerinitiatieven in Kortrijk krijgen financiële steun

Een samenwerking tussen Be Planet, stad Kortrijk en Van Marcke

Indien we een geslaagde transitie naar een duurzame samenleving willen maken, is samenwerking tussen verschillende actoren van de maatschappij essentieel.  

Daarom heeft Be Planet samen met stad Kortrijk een projectoproep gelanceerd naar geëngageerde Kortrijkse burgers en verenigingen die het brein zijn achter duurzame projecten met een positieve impact op het leefmilieu.  
Ook het bedrijfsleven kan en moet een belangrijke rol spelen in het realiseren van deze transitie. Het Kortrijkse bedrijf Van Marcke heeft dan ook niet geaarzeld om als partner van de oproep op te treden en een duit in het zakje te doen. 

© LOH

 

De oproep was gericht op 4 thema’s:

  • Meer groen in de kosmos
  • Voeding zonder zure nasmaak
  • Van lineair naar circulair
  • Water, een kostbaar goed

Van de 16 ingediende projecten (door feitelijke verenigingen en vzw’s) werden 9 laureaten geselecteerd op basis van enkele criteria.

Naast het toekennen van financiële steun werd één project geselecteerd om een crowdfunding campagne via Gingo op te starten en wordt er bekeken in hoeverre Van Marcke ook haar expertise en producten ter beschikking kan stellen.