U bent hier

Natuurpunt koopt stukje Wellemeersen in Erembodegem. De stad Aalst steunt.

Bron: 
HLN 10 april 2019
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.
Foto Marcel Bex

Natuurpunt heeft 1,5 hectare natuurgebied aangekocht in de Wellemeersen. Zo krijgen de zelfredzame Gallowayrunderen meer grond om te begrazen en komt er een nieuw wandelpad voor natuurliefhebbers. Het gaat om percelen grenzend aan de Dokter Carlierlaan in Erembodegem.

De percelen zijn voor Natuurpunt strategisch cruciaal gelegen voor de afwerking van het natuurproject in het Aalsters deel van de Wellemeersen. "Ze vormen de opvulling van de ontbrekende percelen in het reservaatgebied van Natuurpunt. Het wordt zo mogelijk om een verbinding te realiseren tussen het deels ondergelopen weideblok met bosje langs de Dender en de al grotendeels aangekochte en hoger gelegen perceelsblok grenzend aan de Dokter Carlierlaan. Er komt zo één groot aaneengesloten begrazingsblok met zelfredzame Gallowayrunderen", vertelt Rik De Baere van Natuurpunt.

Prachtig uitzicht

Niet alleen de natuur zal er wel bij varen, ook de natuurliefhebbers komen aan hun trekken. "Natuurpunt zal op de aangekochte percelen immers een nieuw droog wandelpad van 400 meter aanleggen met een mooi hoog uitzicht op de Dendervallei. Het dient als comfortabel alternatief voor de verwaarloosde buurtweg nummer 40 op de moerassige beekoever. De prachtige permanente wandelverbinding past in het kader van het netwerk van buurtwegen in Erembodegem, start aan de vogelkijkhut en sluit aan op de bewegwijzerde wandelroute door de Wellemeersen", aldus Natuurpunt.

Geen bestrijdingsmiddelen

De prachtige permanente wandelverbinding past in het kader van het netwerk van buurtwegen in Erembodegem.

Door het stopzetten van het gebruik van mest en bestrijdingsmiddelen zal er een kruidenrijk grasland ontstaan omgeven door haagkanten, ideaal voor insecten, vlinders en zangvogels zoals de grasmus en de roodborsttapuit. De wandelaars zullen vrij kunnen wandelen door deze strook 'struin-natuur' en genieten van een prachtig uitzicht op de moeraszone aan de overkant van de beek vol watervogels die niet meer worden verstoord.

Het gaat om een perceel van ongeveer 1.5 ha met een totale vraagprijs zonder aktekosten van 60.000 euro. "Het grootste deel kan via Natuurpunt worden gefinancierd vanuit de Vlaamse Overheid: 39.554 euro. De restfinanciering voor de lokale afdeling Natuurpunt Aalst bedraagt 22.846 euro", zegt Rik De Baere.

De stad krijgt hiermee inspraak in het beheer, de inrichting en de openstelling van gronden die ze zelf niet hoeft te verwerven en te beheren.

"De stad Aalst doet aanvullend op de toelage van de Vlaamse overheid een eenmalige ondersteuningstoelage van 11.423 euro aan de vzw Natuurpunt Aalst voor de aankoop van 1,5 ha waardevolle natuur in de Wellemeersen. De stad krijgt hiermee inspraak in het beheer, de inrichting en de openstelling van gronden die ze zelf niet hoeft te verwerven en te beheren. Voordeel voor de stad is vooral dat er een comfortabel alternatief komt voor een verwaarloosde buurtweg."

Stadsdoelstelling

"De aankoop van de percelen kadert ook binnen de doelstelling van de stad om een multifunctionele groenpool uit te bouwen grenzend aan de stadskern", zegt schepen van Natuur Katrien Beulens (CD&V). "De stad erkent de meerwaarde van groen en bos. Nu de klimaatuitdagingen steeds meer op de voorgrond komen, is het behoud en de uitbreiding van groen waar mogelijk een belangrijke doelstelling. Versterking van het openruimtegebied met aandacht voor natuur, bos, water en landbouw biedt ook veel kansen op vlak van toerisme, sport en recreatie."

De opening van de nieuwe wandelverbinding is voorzien tijdens de Dag van de Trage Weg op 20 oktober.

RUTGER LIEVENS