U bent hier

Merksplas. Gevangenis en centrum voor illegalen weldra aangesloten op energie uit gft-afval

Bron: 
Het Nieuwsblad 29 september 2020
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.
Foto John Scholte CC BY-SA

Intercommunale IOK beschikt op de grens van Merksplas en Beerse over de eerste biomethaancentrale die in Vlaanderen in gebruik werd genomen.

Het energiebedrijf Ebem van de gemeente Merksplas sluit een samenwerkingsovereenkomst met de Regie der Gebouwen. Groen gas dat uit gft-afval gewonnen wordt, levert via een warmtekrachtkoppeling energie aan de gebouwen van de gevangenis en het centrum voor illegalen.

Intercommunale IOK beschikt op de grens van Merksplas en Beerse over de eerste biomethaancentrale die in Vlaanderen in gebruik werd genomen. Daar wordt gft-afval uit de hele Kempen omgezet in biogas, deels voor 'groen gas' en deels om via een warmtekrachtkoppeling om te zetten naar warmte en elektriciteit.

“De bouwvergunning voor een warmtekrachtkoppeling in Merksplas-Kolonie is klaar”, zegt burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas). “Als alles volgens plan verloopt, kan die vanaf eind volgend jaar groene energie leveren. Voor het centrum voor illegalen gaat het om elektriciteit en warmte. De gevangenis wordt in eerste instantie alleen op groene elektriciteit aangesloten. Na de uitvoering van het masterplan voor de renovatie van de gevangenis krijgt ook de strafinrichting groene warmte.”

De gefaseerde restauratie van de gevangenis begint normaal volgend jaar. De geplande einddatum is september 2029.

De verwarming van het centrum voor illegalen werkt nu op stookolie. De energiekosten kunnen dus flink dalen als de warmtekrachtkoppeling klaar is.

“Deze overeenkomst betekent een belangrijke stap in de uitvoering van het burgemeestersconvenant”, legt Wilrycx uit.

“Daarin staan ecologische verduurzaming en klimaat centraal. Het is de bedoeling om ook de andere gebouwen in Merksplas- Kolonie te verwarmen met de groene energie van de warmtekrachtkoppeling. Er ligt al een warmtenet, maar dat is gekoppeld aan een aardgasketel. Groene warmte blijft een uitzondering, maar door dit contract spelen twee belangrijke instellingen op ons grondgebied een pioniersrol. Met het groene gas dat bij IOK wordt opgewekt, verwarmen we sinds vorig jaar het gemeentehuis. Ook daarin zijn we pionier.”

In Duitsland en Oostenrijk staan ze al veel verder

De overeenkomst past de visie van Ebem. “Duurzaam ondernemen en zorg voor het milieu zijn twee van onze belangrijkste doelstellingen”, zegt Ebem-directeur Werner Pas. “In Duitsland en Oostenrijk staan ze al veel verder. Omdat het groen gas op het net geïnjecteerd wordt, kan het in principe in het hele land geleverd worden.” Bij het vrijmaken van de energiemarkt heeft het gemeentebestuur van Merksplas in 2002 als enige in Vlaanderen een eigen energiebedrijf opgericht.

Ronny van den Ackerveken

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: