U bent hier

“Mensen moeten zo snel mogelijk weten of er een warmtenet in hun straat komt”

Bron: 
HLN 12 juni 2018
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.
Jasper Leonard

Benjamin Clarysse Bond beter leefmilieu.

In de toekomst verwarmen we onze huizen met warmtepompen, warmtenetten, biomassa en vormen van gas. Maar wat voor jou de beste oplossing is, hangt af van jouw specifieke situatie. “Lokale overheden moeten dan ook zo snel mogelijk duidelijkheid creëren, onder meer over de aanleg van toekomstige warmtenetten”, stelt Benjamin Clarysse van Bond Beter Leefmilieu tijdens het Grote Energiedebat van de bouwsite Livios.
 
Benjamin Clarysse, beleidsmedewerker energie-efficiëntie en groene warmte bij Bond Beter Leefmilieu, wijst op de verantwoordelijkheid van de overheid: “Er is een debat nodig over warmtenetten: de overheid moet zo snel mogelijk bepalen welke energiebronnen we waar gaan gebruiken. Momenteel leggen we alleen warmtenetten aan op plaatsen met veel potentieel, zoals in de buurt van een verbrandingsoven of industrieterrein. Maar we moeten dringend beslissen hoe we de volledige warmtevraag in Vlaanderen zullen vergroenen. Mensen moeten zo snel mogelijk weten of er een warmtenet in hun straat komt.”
 
Warmteplan
 

Steden en gemeenten zouden volgens Clarysse een warmteplan moeten opstellen

Hoe zoiets in de praktijk kan? Steden en gemeenten zouden volgens Clarysse een warmteplan moeten opstellen, waarin ze bepalen welke zones zullen worden aangesloten op een warmtenet en welke niet. “Maar zolang ze vanuit de Vlaamse overheid niet het signaal krijgen om daar werk van te maken, zijn ze niet geneigd om dat te doen.” Geert Flipts van het Vlaams Energieagentschap erkent dat meer overleg nodig is: “Er is overleg nodig over hoe we onze gebouwen gaan verwarmen tegen 2040, welke stappen we daarvoor moeten zetten en hoe we lokale besturen daarbij kunnen betrekken.”
 
Opties openhouden
 
Wil je nu al je opties openhouden voor een warmtenet in de toekomst? Dan heeft Benjamin Clarysse volgend advies voor jou: “Wie in de stad woont, zou zijn stookplaats sowieso aan de straatzijde van zijn woning moeten aanleggen. Zo kan je later altijd aansluiten als er een warmtenet komt, wat waarschijnlijk is in de toekomst. In de tussentijd kan een gascondensatieketel nog een optie zijn als de alternatieven zoals een (hybride)warmtepomp niet haalbaar zijn.”
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: