U bent hier

Meer ruimte voor voetgangers & fietsers: het draagvlak is er

Bron: 
Bond Beter Leefmilieu

In Vlaanderen geeft 52% van de ondervraagden aan dat ze de vrijgekomen ruimte voor fietsers en wandelaars ook na de covid-crisis willen behouden.

Tal van tijdelijke coronamaatregelen schonken het afgelopen jaar plots meer ruimte aan voetgangers en fietsers in de publieke ruimte. Tot tevredenheid van een grote meerderheid van de Vlamingen zo blijkt uit het ‘Mobility Barometer’-onderzoek van VIAS Institute. Dat schept hoop voor de mobiliteit van de toekomst.

65% ondervraagden wil meer ruimte voor voetgangers & fietsers

Volgens het onderzoek van VIAS Institute geven 2 op 3 aan positief te staan ten opzichte van meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Onder de 34 jaar is 72% enthousiast. Dat is goed nieuws voor het STOP-principe waarbij Stappers en Trappers voorrang krijgen, gevolgd door Openbaar vervoer en dan pas Privaat vervoer. Het STOP-principe wordt al jaren naar voren geschoven als dé manier om ons autogebruik terug te dringen en een stad op mensenmaat te maken. Het draagvlak hiervoor lijkt echter groter dan ooit tevoren. 

Meer dan 12% geeft bovendien aan de fiets (her)ontdekt te hebben, en een te grote drukte op voet- en wandelpaden hoort in de top 3 van de grootste (gepercipieerde) nadelen van mobiliteit in de covid-crisis. Tijd om werk te maken van meer trage wegen als kwalitatieve verbindingswegen voor traag verkeer.

“Maar” 59 jaar in de file

Hoog tijd dus om een antwoord te bieden op onze verkeersuitdagingen met een brede definitie van verkeer, waarin élke reiziger erkend wordt.

Vias Institute polste ook naar de grootste voordelen van de covid-crisis op het vlak van mobiliteit. De vermindering van files kwam als grote winnaar uit de bus: we stonden met zijn allen “maar” 59 jaar in de file ten opzichte van de 103 jaar in 2019. Plots bleek er ook verkeer te bestaan dat zich niet louter situeert op autosnelwegen en de files op de Brusselse ring werden gewisseld voor files op voet- en wandelpaden. Kortom, we realiseerden ons dat het verkeer bestaat uit iedereen die zich verplaatst - ook fietsers, wandelaars, steppers en lopers - en bijgevolg niet louter gereduceerd mag worden tot een ochtend- en een avondspits. Alleen al in Brussel werden er in 2020 5 miljoen fietsverplaatsingen geregistreerd.

En nu?

Hoog tijd om een antwoord te bieden op onze verkeersuitdagingen met een brede definitie van verkeer, waarin élke reiziger erkend wordt. Het onderzoek van VIAS Institute bevestigt dat de burger de mobiliteit in 2020 over het algemeen positief ervoer en dat er potentieel veel te winnen valt bij het permanent implementeren van tal van tijdelijke maatregelen. Zo maakten steden en gemeenten zich over het algemeen populair met de verdere uitbouw van een trage wegennetwerk, extra fietspaden, meer leefstraten en andere acties die ons verblijf in de publieke ruimte verlengden en aangenamer maakten. 

In Vlaanderen geeft 52% aan dat ze de vrijgekomen ruimte voor fietsers en wandelaars ook na de covid-crisis willen behouden. ‘Onbekend is onbemind’ is na 2020 niet meer van toepassing en hoewel slechts 11% van de ondervraagden gelooft dat de mobiliteitssituatie effectief zal verbeteren na 2020, mag je BBL hier alvast bij rekenen. 

Lees het rapport van VIAS Institute

Heleen De Smet

Netwerkmedewerker
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: