U bent hier

Lokale transitie op congres Connect2Change! 25 april Brussel.

 
Ook dit jaar vind je sessies op maat van lokale transitie-spelers tijdens Connect2Change, het klimaatcongres en netwerkevent van Bond Beter Leefmilieu, Act4Change, The Shift en de Sociale Innovatiefabriek. Kom te weten hoe je in de praktijk warmtezoneringsplannen uitwerkt op wijkniveau dankzij de getuigenis van Indra van stad Gent, krijg tips over draagvlakcreatie bij inwoners voor hernieuwbare energie van Ben van stad Eeklo en Jan van REScoop, bezoek ‘Tivoli Green City’ - het voorbeeldproject voor duurzame stadsontwikkeling en leer hoe je klimaatvriendelijke woonwijken creëert. Zien we jou op donderdag 25 april in Brussel?
 
 
Praktisch
 
Donderdag 25 april 9:00 - 17:00 uur
Locatie: BEL Brussel (site Tour & Taxis), Havenlaan 86C, 1000 Brussel 
Prijs (inclusief btw)
 • Standaardprijs: 99 euro
 • BBL-leden: 49 euro
 
Je kan je programma zelf samenstellen (bekijk het volledig programma), maar wij zetten alvast enkele sessies over lokale transitie in de verf. 
 
 • Ga in dialoog met Stad Gent over de introductie van groene warmte
  11.00 - 12.30 uur
  Groene warmte is een cruciaal thema in de energietransitie, maar niet het makkelijkste. Stad Gent werkt aan een warmtezoneringsplan dat voorkeursopties voor verschillende types groene warmte voorstelt per wijk. Indra Van Sande zal de stand van zaken voorstellen. Ze geeft aan welke drempels nog overwonnen moeten worden en waar de kansen liggen. Discussieer aan de hand van deze concrete case mee over hoe we in heel Vlaanderen het afscheid van stookolie en aardgas in de praktijk kunnen brengen. Verwacht geen ex-cathedra uiteenzetting, maar een interactieve ronde tafel, waar je ook zelf je eigen ideeën kan aftoetsen. 
 • Bezoek voorbeeldproject voor duurzame stadsontwikkeling
  11.00 - 12.30 uur
  Bezoek het voorbeeldproject voor duurzame stadsontwikkeling ‘Tivoli Green City’. Vroeger een braakliggend terrein en nu een levendige buurt in opbouw waar wonen en werken hand in hand gaan.  Dit totaalproject stimuleert écht samenleven, door gemeenschappelijke tuinen, wasplaatsen, een fietsreparatielokaal, crèches en dakmoestuinen.
 • Leer hoe je klimaatvriendelijke woonwijken creëert
  13.30 - 14.30 uur
  Speciaal voor gemeentebesturen en projectontwikkelaars stelt Erik Grietens van Bond Beter Leefmilieu 25 recepten voor om in te zetten op bouwen in stads- en dorpscentra, om zo open ruimte te sparen. Verwacht je aan een zeer concrete toelichting, gestoffeerd met praktijkvoorbeelden uit Vlaamse steden en gemeenten, die aantonen dat een duurzame ruimtelijke ordening haalbaar en betaalbaar is voor elke gemeente. Na het belichten van de voorbeelden weet je hoe je als gemeente of ontwikkelaar concreet aan de slag gaat met kernversterking, hoe je werk maakt van klimaatvriendelijke woonwijken en hoe je zorgt voor alternatieven voor het autoverkeer. Ten slotte is er ruimte voor debat. 
 • Hernieuwbare energie voor iedereen
  13.30 - 14.30 uur
  Sinds 1999 zet Eeklo volop in op de uitbouw van hernieuwbare energie in samenwerking met de bevolking. Eeklo biedt met haar aanpak een inspirerend voorbeeld voor een gedragen energietransitie. Ben Caussyn, omgevingsambtenaar van Eeklo schetst het kader en biedt een inkijk in het voluntaristisch beleid van de stad. De stad gaat er prat op de eerste van het land te zijn die zelfvoorzienend is op het vlak van elektriciteit. Dat is te danken aan de huidige acht windturbines en de veertien die momenteel gebouwd worden. Jan De Pauw licht de succesvolle aanpak van de burgercoöperatie Ecopower in Eeklo toe.  Met deze aanpak wordt niet alleen gewerkt aan een groot draagvlak voor de bouw van windturbines, maar is er ook ruimte voor een sterke betrokkenheid bij de verdere uitbouw van zon in de gemeente en wordt de aanleg van een warmtenet bestudeerd. Een verhaal van windenergie als hefboom voor lokale energietransitie.

Geprikkeld door ons lokale tansitieprogramma?

Schrijf nu in!