U bent hier

Lokale fietsinvesteringen nog meer gesubsidieerd

Bron: 
Fietsberaad - VVSG

De Vlaamse regering ging op 14 juli 2017 principieel akkoord met verschillende wijzigingen aan het besluit over het mobiliteitsbeleid. Bedoeling is een aantal onduidelijkheden op te klaren en de regelgeving meer in lijn te brengen met de praktijk. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wenst het voor lokale besturen gemakkelijker te maken om te investeren in fietsinfrastructuur. Sommige fietsinvesteringen op lokale wegen zouden tot 100% terugbetaald worden door de Vlaamse Overheid. De lokale besturen krijgen dan 100% subsidiëring voor infrastructuurwerken op lokale wegen die een gewestweg kruisen. Het gaat bijvoorbeeld om een fietsbrug of een fietstunnel. Bovendien komen ook andere fietsinvesteringen in aanmerking voor Vlaamse steun. Zo kunnen lokale besturen tweerichtingsfietspaden verbreden tot drie meter (de limiet lag voorheen op twee meter). Ook studiekosten en grondverwervingskosten zouden subsidieerbaar worden. 
Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de VVSG en van de provincies. Daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.

De Vlaamse Overheid reserveert elk jaar 10 miljoen euro om lokale fietsinvesteringen aan te moedigen. Tot nu toe raakten die beschikbare middelen vaak niet op en gemeenten recupereerden slechts 80 % van de totale kost. Door de drempel verder te verlagen hoopt de minister dat het nog makkelijker wordt om in fietsinfrastructuur te investeren en dat gemeenten die stap ook effectief zetten. ​

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: