U bent hier

Leuven. Geen lage-emissiezone, maar nieuw stadsbestuur zet wel fors in op klimaat

Bron: 
Het Nieuwsblad 10 april 2019
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.

Leuven wordt geen lage-emissiezone. Dat blijkt uit de bestuursnota voor de komende zes jaar die het stadsbestuur dinsdag voorstelde. Maar dat Leuven de kaart van het klimaat trekt de komende jaren, is wel héél duidelijk.

“Leuven is te klein voor een lage-emissiezone (LEZ)”, zegt schepen David Dessers (Groen). Hiervan was twee weken geleden nochtans sprake bij de lancering van de Roadmap 2050 van Leuven 2030. “Die roadmap zal als leidraad worden gebruikt voor ons beleid, maar we gaan niet alles klakkeloos overnemen”, luidt het. “We zijn niet tegen een LEZ, maar dan moet ze van Vlaanderen uitgaan. Je mag daar ook niet al te veel heil van verwachten. Kijk maar naar Antwerpen. Daar werd een LEZ ingevoerd, maar bij Curieuzeneuzen valt er weinig van te merken. Eigenlijk hebben we in Leuven structureel al een lage- emissiezone doordat we al veel maatregelen hebben genomen om het gebruik van de auto te ontmoedigen. En daar gaan we blijven op inzetten.”

Zonnepanelen

Het thema 'klimaat' blijkt een heel belangrijk onderdeel van de bestuursnota. Zo gaat de stad dit jaar al zonnepanelen leggen op elf openbare gebouwen. “Er zijn in Leuven heel wat beperkingen rond windenergie. Niettemin gaan we op zoek naar een mogelijkheid om ook daar werk van te maken. Want onze stad moet dringend meer doen voor de productie van hernieuwbare energie”, aldus Dessers.

Er komen warmtenetten, er wordt gewerkt aan een systeem om duurzamer om te springen met hemelwater en er komen een groenplan en meer bomen. Het stadsbestuur wil deze legislatuur 60 procent van de inwoners zien overschakelen op groene stroom. De woningen moeten voorts beter worden geïsoleerd.

Daarnaast wordt er gewerkt aan een circulaire stad, zodat er minder afval is. Voeding moet meer lokaal worden geteeld en geconsumeerd. En jeugdverenigingen zullen worden gestimuleerd om hun gebouwen te verduurzamen.

“Als er één ding zeker is, is het dat Leuven baanbrekend wil zijn met deze nieuwe bestuursnota”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A). “We willen dat Leuven een van de meest zorgzame en groene steden wordt. Dit stadsbestuur zal dan ook een investeringscollege zijn. We gaan die investeringen doen die nodig zijn opdat de levenskwaliteit voor alle Leuvenaars zo hoog mogelijk wordt.”

“Weinig concreet”

Oppositiepartij N-VA heeft haar twijfels bij het bestuursakkoord.

“Een bestuursakkoord dient om knopen door te hakken, maar dat doet het niet. Er staat 172 keer 'onderzoeken' in de tekst, maar we weten niet hoe het bestuur concreet de wooncrisis zal aanpakken en of er een 50-meterzwembad wordt gebouwd. We lezen niets over minder bussen op de Bond en we weten niet hoe de Leuvenaars meer inspraak zullen krijgen”, klinkt het.

Ook Rik Daems (Open VLD) heeft het gevoel dat er heel weinig concrete maatregelen in de bestuursnota staan. “Problemen worden wel benoemd, maar niet uitgediept”, zegt hij. “Alsof ze het nog niet eens zijn. Teleurstellend, in zo'n enorme tekst ( 167 blz. nvdr.) na zes maanden vergaderen.”

Hannelore Smitz en Julie Putseys