U bent hier

Lennik wacht niet op bouwshift en bevriest nu al woonreservegebied

Bron: 
Het Nieuwsblad 23 december 2020
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.
Foto Koenraad Tinel
Het gemeentebestuur van Lennik maakt werk van de veelbesproken bouw-shift. Enerzijds wordt de ontwikkeling van woonreservegebied bevroren, anderzijds zullen bouwprojecten op en rondom de Markt in het kader van kernverdichting net iets meer mogen. 
 
Woord van het jaar is het niet geworden, maar de term bouwshift is ook bijzonder vlot over de tongen gegaan in 2020. Voor wie toch nog niet helemaal mee is, het gaat om zeer concrete plannen van de Vlaamse regering omde open ruimte in Vlaanderen de komende jaren veel beter te beschermen. 
Ondanks dat het dossier de laatste dagen vorderde, zitten sluitende en dwingende richtlijnen er allicht niet direct aan te komen. Het bestuur van Lennik heeft besloten niet langer te wachten en tekende zelf al enkele belangrijke krijtlijnen uit. 
Een van de beslissingen is om de ontwikkelingsmogelijkheden van woonreservegebied grenzend aan de kern van Sint-Kwintens-Lennik voor al zeker vier jaar te bevriezen. “Er is vooralsnog geen bewijs dat er een woonbehoefte bestaat om deze gebieden verder te ontwikkelen”, zegt bevoegd schepen Hendrik Schoukens (Groen) daarover. “Binnen vier jaar evalueren we de toestand, na participatie van alle betrokkenen.” 

Schoukens omschrijft de beslissing als historisch, maar wijst er ook op dat het een kwestie van geven en nemen is. Samen met het goedkeuren van de bouwpauze in de reservegebieden werd namelijk ook besloten dat er op de Markt van Sint-Kwintens-Lennik en in de handelszone errond net iets meer zal mogen. Hiervoor werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Bouw- en woonlagen goedgekeurd. 

Kwalitatieve projecten 

“In de richtlijnen wordt op de Markt zelf vol ingezet op het behoud van de levendige handelsfunctie”, zegt Schoukens. “Het maximale profiel voor de Markt telt daarom ook een verplichte kernversterkende bouwlaag en daarnaast de mogelijkheid tot maximaal drie extra bouwlagen. In de ruimere zone rond de kern zijn maximaal drie bouwlagen mogelijk. Wie de gelijkvloerse verdieping gebruikt voor een commerciële functie, kan een extra bouwlaag krijgen. In de ruimere woonzone rond de kern is het maximale profiel drie bouwlagen, met duidelijke richtlijnen voor de bovenste laag. We willen kwalitatieve projecten, in harmonie met de omgeving.” 
Volgens Schoukens schept het RUP vooral ook duidelijkheid. “De rechtsonzekerheid van het gewestplan dat nu als basis dient, speelde vele burgers parten. Met onze beslissingen hebben we gepoogd een evenwicht te vinden tussen de vraag naar kwalitatieve kernverdichting en het streven naar duurzame ruimtelijke ordening.” 

Joost Van Liefferinge 
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: