U bent hier

Laadkabel mag van Bart Somers over de stoep

Bron: 
De Standaard 25 mei 2021
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.
Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers legt de gemeenten een plan voor om de plaatsing van laadpalen te vergemakkelijken. De steden en gemeenten blijven met vragen zitten.
 
Wim Winckelmans
 
Wie vandaag elektrisch rijdt, heeft maar best een laadpaal op de oprit staan. In heel Vlaanderen staan zowat 4.700 publieke laadpalen. Dat zijn er amper honderd meer dan in Amsterdam alleen. Maar de ambities zijn hoog. De Vlaamse regering wil tegen 2025 aan 30.000 laadpalen raken en tegen 2030 aan 66.000 laadpalen, of een per honderd inwoners.
 
Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) wil de gemeenten inschakelen om het draagvlak te zoeken voor bijkomende maatregelen en een gepast vergunningenbeleid. Hij legt de gemeenten een handleiding met vijf concrete acties en model­besluiten voor, geïnspireerd op wat hier en daar al bestaat.
 
‘Geen rocketscience’
 
Gemeenten en steden zouden volgens zijn voorstellen gebruikers van elektrische auto’s kunnen belonen als ze een laadpaal niet langer dan nodig bezet houden. Somers wil ook het principe ‘paal volgt wagen’ veralgemenen, waarbij gebruikers van een elektrische wagen kunnen vragen om een laadpaal in de buurt te installeren. Steden en gemeenten kunnen ook hun bouwreglement wijzigen, zodat een privéontwikkelaar onverkochte parkeerplaatsen gemakkelijk kan omzetten in publieke laadplaatsen.
 
‘Het is verplicht zware rubberen matten over de kabel te leggen,
wat gevolgen heeft voor het gebruik van de stoep door mensen die minder mobiel zijn’
Nathalie Debast  VVSG
 
‘Dit is geen rocketscience,’ geeft Somers toe, ‘maar het vergroenen en elektrificeren van ons wagenpark zal alleen lukken als er voldoende laadpalen beschikbaar zijn. De stad en de auto’s van de toekomst zullen groen zijn, we moeten zien dat we er klaar voor zijn.’
 
Somers laat zich ook inspireren door enkele lokale maatregelen, ook al zijn die omstreden. Zo staat het politiereglement van Roeselare toe dat wie thuis geen oprit of garage heeft en voor de deur parkeert, een laadkabel over de stoep heen mag leggen. Ook in Brugge mag dat onder voorwaarden. Somers stelt andere gemeenten voor om de maatregel over te nemen.
 
Kabels over de stoep zijn nochtans verboden door de wegcode. Ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is geen voorstander. ‘Daar is lokaal al veel over nagedacht, er is slechts een handvol steden dat dit toestaat’, reageert Nathalie Debast van de VVSG. ‘Dit heeft ook gevolgen op het vlak van veiligheid en toegankelijkheid van de openbare ruimte. Zo is het verplicht zware rubberen matten over de kabel te leggen, wat implicaties heeft voor het gebruik van de stoep door mensen die minder mobiel zijn.’
 
Privéparkings
 
De VVSG zegt te verwelkomen dat de Vlaamse regering verder werk maakt van de invoering van extra laadpunten, maar rekent wel op meer duidelijkheid. ‘De acties lijken voorbij te gaan aan de complexiteit van dit dossier en het studiewerk dat al werd gedaan’, vindt Debast. Zo brengt het departement Mobiliteit al de beste locaties in kaart, rekening houdend met onder meer de vraag naar laadpalen en de kracht van het elektriciteitsnet. Het is de VVSG niet duidelijk hoe het plan-Somers zich daartoe verhoudt.
 
Ook bij het voorstel dat gemeenten akkoorden afsluiten met bedrijven, tankstations, horecazaken of winkels om hun parkings na de openingsuren open te stellen voor de buurt, hebben de steden en gemeenten bedenkingen. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) deed vorige week nog een oproep aan dit soort semipublieke plaatsen. Er is een budget van 3 miljoen euro om dit soort laadpunten, die dan minstens tien uur per dag publiek toegankelijk moeten zijn, te ondersteunen, op voorwaarde dat er groene stroom wordt getankt.
 
De VVSG stelt zich vragen over bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor zulke terreinen na de sluiting van pakweg een supermarkt.
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: