U bent hier

Kaprijke organiseert haar evenementen voortaan duurzaam met de hulp van Ecolife en de Provincie Oost-Vlaanderen

Bron: 
HLN 18 december 2018
Originele titel: 
Evenementen worden duurzamer
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.
Foto Kaprijke

Kaprijke wil werken aan een beter klimaat, en wil ook de evenementen in het dorp een pak duurzamer organiseren.

Kaprijke werkt mee aan een ‘Klimaatgezond Meetjesland’ en wil de CO2-uitstoot tegen 2030 ook met veertig procent doen dalen. En daar zijn veel acties voor nodig. “Een van de projecten is het organiseren van meer duurzame evenementen”, zegt schepen Alex Ruebens (Samen). “Zowel bij grote evenementen zoals bijvoorbeeld de Speculoosfeesten, als bij kleinere bijeenkomsten zoals gemeentelijke recepties, worden nu ‘klimaatvriendelijke’ accenten gelegd. Zo werken we zoveel mogelijk met lokale leveranciers, met herbruikbare bekers, met vegetarische alternatieven en met drinkwater uit de kraan. We zorgen ook voor een gescheiden afvalinzameling, we voorzien in groene stroom, en we zetten in op fietspromotie. Ook lokale initiatieven zoals de LEF-markt tijdens de junikermis, de tweewekelijkse Boerenmarkt en het Korte Keten-project krijgen de nodige ondersteuning van het gemeentebestuur. Op deze manier proberen we als gemeente bewuster met ecologie bezig te zijn in de dagdagelijkse organisatie.”

Joeri Seymortier
 

Kaprijke deed hiervoor - met steun van de Provincie Oost-Vlaanderen - beroep op Ecolfie.
Alle steden en gemeenten kunnen terecht bij Ecolife om hun evenementen duurzamer te maken. Gemeenten in Oost-Vlaanderen krijgen hierbij 50% korting van de Provincie via het milieucontract.

Meer info

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: