U bent hier

Interdepartementaal team als voorwaarde voor succesvol klimaatbeleid

Els Cornelis, beleidsmedewerkster klimaat voor de provincie Vlaams-Brabant

Tijdens de Europese duurzame energieweek (EU Sustainable Energy Week) die plaatsvond van 17 tot 21 juni in Brussel werd een zeer druk bijgewoonde sessie gewijd aan hoe gemeenten de aandrijvers zijn van klimaatbeleid. Tijdens een paneldebat werd ingegaan op succesverhalen en hindernissen voor lokale besturen om een impactvol klimaatbeleid te voeren. Els Cornelis, beleidsmedewerkster klimaat voor de provincie Vlaams-Brabant en lid van de Vlaamse Implement Stuurgroep, bracht haar inzichten over de Vlaamse situatie in het debat. 
 
Samenwerking
 
Els benadrukte de nood aan een goede coördinatie en samenwerking tussen de verschillende overheden, van nationaal tot lokaal niveau, om elk beleidsniveau in staat te stellen maximaal gebruik te maken van de kansen waarover ze beschikken. Regelmatig overleg en afstemming, een goed begrip van elkaars bevoegdheden en beperkingen, zijn daarbij van cruciaal belang. 
 
Maar minstens even belangrijk is een goede horizontale werking binnen de administraties: “Een interdepartementale werking is een voorwaarde voor een succesvol klimaatbeleid. De verschillende departementen binnen een lokaal bestuur, van ruimtelijke ordening over mobiliteit tot de technische diensten, allemaal hebben ze een rol te spelen in een ambitieus klimaatplan en moet hun werking goed op elkaar zijn afgestemd.” Externe coaching daarbij is zinvol.
 
European Energy Award
 
Ze haalde in dat licht het belang aan van het Europees gesubsidieerde project “Implement”  waaraan voor Vlaams-Brabant Asse, Leuven en Zaventem participeren. Implement stelt als doel om de European Energy Award in Vlaanderen te introduceren, een internationaal erkend kwaliteitsmanagementinstrument voor lokale besturen om tot een ambitieus en impactvol klimaatbeleid te komen. “Via de European Energy Award (EEA) worden lokale besturen nauw begeleid om intern tot een goed werkend proces te komen waarvan het klimaatteam, een team van vertegenwoordigers uit de verschillende departementen, de spil vormt” gaf Els mee aan de aanwezigen op het paneldebat. 
 
Heeft uw gemeente het Burgemeestersconvenant ondertekend maar is het moeilijk om echt vooruitgang te boeken? Loopt de samenwerking tussen de diensten niet altijd even vlot of is er nood aan specifieke ondersteuning om tot een actieplan met impact te komen en het op een efficiënte manier uit te voeren? EEA biedt als managementsysteem een praktische aanpak om uw klimaatdoelstellingen scherp te stellen en verzekert door continue interne opvolging en een projectmatige aanpak dat het klimaatbeleid structureel verankerd wordt en resultaten boekt.
 
Ook bij de provincies kan je terecht voor ondersteuning bij jouw lokaal klimaatbeleid. Contactpersonen vind je onderaan deze website
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: