U bent hier

Institutioneel geld aan het werk voor een duurzame toekomst. Brochure.

Bron: 
Transitienetwerk Middenveld

Overheden, bedrijven en organisaties verwijzen naar de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en het Klimaatakkoord van Parijs en koppelen daar beleidsobjectieven aan om producten, diensten en productieprocessen te verduurzamen. Er is echter nog bijzonder weinig maatschappelijk debat over de geldstromen waarop onze economie en samenleving draaien en over de bedrijven en sectoren waarin we ons geld beleggen. Het lijken nog twee aparte werelden, soms met tegenstrijdige doeleinden, die wij vanuit het Transitienetwerk Middenveld (TNM) beter met elkaar in verband willen brengen. Beleggers - particulieren, overheden, bedrijven of organisaties – maken met elke financiële beslissing ook de maatschappelijke keuze: waar gaat uw geld wel of net niet naartoe?

Beleggingen kunnen dus een sterke hefboom vormen voor een duurzaam en toekomstgericht beleid. Ook u kan daarbij helpen. Bijvoorbeeld door als bestuurder van een organisatie, vzw, sectoraal fonds of een andere instelling de beleggingsportefeuille meer pro- actief op te volgen en dit niet louter over te laten aan de fondsbeheerder of bank.

Deze brochure is een initaitief van het Transitienetwerk Middenveld (TNM). TNM bundelt de krachten van vakbonden, de milieubeweging, Noord-Zuidorganisaties, sociale organisaties, de culturele sector, alternatieve media en wetenschappers om een sociaal rechtvaardige transitie naar een duurzame samenleving waar te maken.

Met deze brochure willen we u, als bestuurder en beheerder op weg zetten, zodat u op actieve wijze kan bijdragen aan het duurzaam beheer van het geld van uw organisatie of collectief beheerd fonds. Fondsen als hefboom voor een sociaal rechtvaardige transitie naar een duurzame samenleving. Maak er werk van!

Dirk Van de Poel Voorzitter Transitienetwerk Middenveld