U bent hier

Ieper gaat resoluut voor meer bos

Bron: 
HLN 29 oktober 2019
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.
Foto Natuurpunt

De stad Ieper trekt de kaart van het milieu, en gaat resoluut voor meer bos. Er worden de komende maanden liefst zes bebossingsprojecten opgezet. "Dankzij engagement en de inzet van verenigingen en clubs maken we van deze plantacties een slimme, gemeenschappelijke daad tegen de klimaatverandering in onze streek", zegt schepen Valanteijn Despeghel.

Dit najaar en in het voorjaar 2020 worden er zes bosjes aangeplant op initiatief van, of in nauwe samenwerking met, Stad Ieper.

Plantactie Hamiltonpark

De plantactie Hamiltonpark staat gepland op 23 november, op de 'Dag van de Natuur, om 10 uur. Dan wordt het geboortebosje in het Hamiltonpark, dat deze zomer per vergissing gemaaid werd, opnieuw aangeplant. "Die aanplanting doen we samen met twintig gezinnen die - na een oproep van de stad - hier met plezier willen aan meewerken. Er worden 500 boompjes en struiken gezet", zegt bevoegd schepen Valentijn Despeghel.

Ieper gaat resoluut voor meer groen en meer bos. en als we aanplanten, doen we dat het liefst met de Ieperlingen zelf. , Schepen van Landschap Valentijn Despeghel

Klimaatbos bij Zillebekevijver 

De tweede bosplantactie vindt eveneens plaats op zaterdag 23 november. Op een terrein van de stad, even ten zuiden van Zillebekevijver, worden 2.700 stuks jong bosgoed aangeplant. Dit initiatief groeide uit de bijzondere samenwerking van Stad Ieper met Renties Ypres Rally, de club die de Ieperse autorally organiseert, en met Zorgnetwerk Ieper, de thuiszorgdienst van de stad. De organisatie achter de Ieperse autorally maakte dit voorjaar de afspraak met het stadsbestuur om samen een klimaatbos te realiseren, als compensatie voor de CO2-uitstoot van de rallywagens. De stad stelt hiervoor een terrein van 0,8 hectare ter beschikking. Het toeval wil dat Zorgnetwerk Ieper naar groene compensatie zocht voor de CO2-uitstoot van haar dagelijkse autogebruik. Na samenspraak werden beide initiatieven aan elkaar gekoppeld. De rally staat in voor de aankoop van 2.300 stuks bosplantsoen en de voorbereidende terreinwerken en Zorgnetwerk betaalt de resterende 400 planten. Op zaterdag 23 november, van 14 uur tot 16 uur, steken vrijwilligers van de rallyclub en van het Zorgnetwerk de handen uit de mouwen om het bosje aan te planten. Het terrein is bereikbaar via een landbouwweg vanaf de Blauwepoortstraat, naast huisnummer 42, in Zillebeke.

Militair domein wordt groener

De derde bosplantactie - waarbij de stad iedereen oproept om mee te helpen - vindt plaats op zaterdag 14 december, op een langwerpig perceel vlakbij de vaart Ieper-Komen, langs de Kemmelseweg. Het terrein van iets meer dan een hectare is eigendom van Defensie en wordt beheerd door Agentschap Natuur en Bos. Stad Ieper doet meteen een grote oproep aan al zijn inwoners om te komen helpen planten, tussen 14 uur en 16 uur. In totaal worden er 3.000 boompjes aangeplant. Alle helpende handen krijgen een drankje en 'lukken' (nieuwjaarswafeltjes), Stad Ieper verzorgt de randanimatie.

Kemmelbeekbosje

In november worden de zieke Canadapopulieren langs de Kemmelbeek, bij Dikkebusvijver, geveld. Ze worden vervangen door jonge, gezonde zwarte populieren, een intussen zeldzaam geworden populierensoort. Daarenboven worden op de brede oever van de beek extra struiken gezet om de erosie van de aangrenzende, hellende landbouwgronden tegen te gaan. Die erosie veroorzaakte in het verleden al een teveel aan slib in Dikkebusvijver. Door op de gronden langs de beekoevers een brede houtkant te voorzien, probeert de stad op een ecologische manier aan dat probleem te verhelpen. Dit plantproject is voorzien voor 2020.

Zillebeke

In een klein bosje dat de provincie aankocht langs de Zandvoordestraat worden er nieuwe boompjes gezet. Wanneer: februari 2020, in samenwerking met de lokale dorpschool.

Hollebeke

Bosplantactie langs de Kasteelhoekstraat in Hollebeke, bij de bocht van de vaart Ieper-Komen. Die vindt plaats in februari 2020, in samenwerking met de lokale dorpsschool 

"Ieper gaat resoluut voor meer groen en meer bos", zegt schepen van Landschap Valentijn Despeghel. "En als we aanplanten, doen we dat het liefst met de Ieperlingen zelf. Dankzij het engagement en de inzet van bijvoorbeeld de Ieperse rallyclub, Zorgnetwerk Ieper, Rotary Club Ieper, Natuurpunt Westland maken we van deze plantacties een slimme, gemeenschappelijke daad tegen de klimaatverandering in onze streek.