U bent hier

Ieper en Popering startten samen participatietraject voor opmaak SECAP

Bron: 
Stad Poperinge en Ieper
Willen we onze planeet leefbaar houden, dan is een versnelling hoger schakelen noodzakelijk. Daarom maken Poperinge en Ieper gezamenlijk werk van een Klimaatactieplan 2030. In dit plan willen beide steden concrete acties opnemen om de CO2-uitstoot op hun grondgebied tegen 2030 tot 40% te verminderen en om de effecten van de klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast op te vangen.
 
Lokaal engagement
 
Poperinge en Ieper ondertekenden samen het Burgemeestersconvenant 2020. Dit is een Europees initiatief om gemeenten en steden te betrekken bij de aanpak van klimaatverandering. In 2016 maakten beide steden al een klimaatplan op met doelstellingen voor het jaar 2020 met onder andere deze acties: elektriciteit hernieuwbaar opwekken op ons grondgebied, zonnepanelen op stedelijke gebouwen leggen, voetbalvelden van LED-verlichting voorzien, autolaadpalen plaatsen, bomen aanplanten …

 

Beide stadsbesturen willen alle actoren binnen hun stad betrekken bij de opmaak van dit plan. Ecolife begeleidt.

De steden slaan de handen nu opnieuw in elkaar om een tweede lokaal klimaatplan op te maken met doelstellingen richting 2030. We streven ernaar om de CO2-uitstoot op ons grondgebied tot 40% te verminderen, en we willen ons ook wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. In 2011 was de uitstoot in Poperinge en Ieper 367.895 ton CO2 en dit willen we met minstens 147.158 ton verminderen.
 
Participatietraject met de inwoners
 
Met de steun van de provincie West-Vlaanderen in het kader Gemeente voor de Toekomst werd het participatietraject in samenwerking met Ecolife eind 2019 opgestart.
 
Beide stadsbesturen willen alle actoren binnen hun stad betrekken bij de opmaak van dit plan. Want, alleen door samen actie te ondernemen, kunnen we het verschil maken.
 
De opmaak van het Klimaatactieplan 2030 verloopt dan ook in verschillende fases.  In een eerste fase (eind 2020) werd een oproep gelanceerd bij de eigen stadsdiensten om hun ideeën te delen voor een beter klimaat.
 
In de tweede fase (begin 2021) was een belangrijke rol weggelegd voor de adviesraden. Zij werden bevraagd aan de hand van een invulformulier over hoe Poperinge en Ieper hun klimaatambities kunnen waarmaken.
 
In de derde (en huidige) fase doen Poperinge en Ieper een oproep aan alle inwoners om hun prioriteiten aan te geven en eigen suggesties door te geven. Dit gebeurt via de online bevraging Lokaal klimaatplan 2030: denk en doe mee!
 
Via www.poperinge.be/klimaatplan of www.ieper.be/klimaatplan kunnen de inwoners tot 16 juli 2021 prioritaire acties aangeven aan de hand van een aantal vragen over 4 klimaatthema’s: energie, mobiliteit, consumeren en groen & water.
 
Daarna worden alle ideeën in kaart gebracht om mee te nemen in het verdere ontwerp van het Klimaatactieplan. In het najaar 2021 volgt dan een fysieke infoavond.
 
Heel dit traject moet leiden tot een haalbaar en ambitieus Klimaatactieplan dat eind 2021 ter goedkeuring aan de gemeenteraden wordt voorgelegd.
 
Dit project kwam tot stand met steun van de Provincie West-Vlaanderen
 

Hoe kan Ecolife jouw gemeente helpen?