U bent hier

Huizen, fietsen en auto's delen om klimaatdoel te halen. Zottegem en 12 anderen hebben ambitieus klimaatplan klaar.

Bron: 
Het Nieuwsblad 20 juni 2018
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.
Schepen van Leefmilieu Leen Goossens heeft een klimaatplan klaar waarmee ze hoopt dat er in Zottegem tegen 2030 veertig procent minder CO2 wordt uitgestoten. Het klimaatplan moet worden gezien in het licht van het engagement dat de stad Zottegem samen met twaalf andere steden en gemeenten aanging in het project Klimaatgezond Zuid-Oost Vlaanderen. “Het gaat om een ambitieuze doelstelling, dus we
hebben gekozen voor een klimaatplan met lef”, verzekert schepen Leen Goossens (CD&V).
“Naast de CO2-uitstoot naar beneden halen, moet het ons ook in staat stellen om de gevolgen van de klimaatverandering in te perken. We hebben tijdens het jaar dat we eraan gewerkt hebben duidelijk gemerkt dat een kentering absoluut noodzakelijk is. Alle input werd gebundeld en op basis daarvan kwamen we tot een top twintig van meest prioritaire maatregelen op het vlak van gebouwen, industrie, vervoer, energie en landbouw.”
“Zo willen we bijvoorbeeld inzetten op hoogrendementsbeglazing in onze gebouwen, zo veel mogelijk switchen van stookolie naar aardgas en de straatverlichting verder optimaliseren.”
 
Cohousing
 
“Voorbeelden van andere maatregelen zijn het aanbieden van energiecoaching aan scholen, het stimuleren van cohousing en blauwgroene netwerken creëren door bijvoorbeeld meer natuurgebieden te beschermen en in te richten, exoten te bestrijden en ontharden aanmoedigen. Daarnaast zullen we ook autodelen mogelijk maken en inzetten op deelfietsen.” Om de plannen te realiseren, richtten de dertien steden en gemeenten een klimaatfonds op. De stad Zottegem zal er vanaf 2019 jaarlijks 60.000 euro werkingsmiddelen beschikbaar in stellen. (dvp)
dvp