U bent hier

Hoe scoren Belgische gemeenten op vlak van duurzaam aankopen van hout en papierproducten?

Bron: 
FSC

FSC België en WWF België sloegen de handen in elkaar om via een enquête het aankoop-beleid van duurzame hout- en papierproducten van alle Belgische steden en gemeenten in kaart te brengen. De resultaten zullen beschikbaar zijn voor de verkiezingen van oktober 2018.

Overheden kunnen op diverse vlakken een rol spelen in het bevorderen van een duurzaam bosbeheer, en dit zowel op regionaal als mondiaal niveau. De belangrijkste kracht die ze hierin hebben zit vervat in hun eigen aankoopbeleid, waarbij een keuze voor hout- en papierproducten afkomstig van verantwoorde herkomst een belangrijk gewicht heeft qua marktaandeel of marktwaarde. 

Op nationaal en regionaal niveau doen diverse overheden en instellingen al heel wat inspanningen rond het gebruik van gecertificeerde hout- en/of papierproducten. Zo is er bijvoorbeeld een federale omzendbrief P&O/DO/2 (2005) rond het gebruik van gecertificeerd hout, of wordt het gebruik hiervan door de ‘fiche hout’ van de Vlaamse overheid als ‘best practice’ naar voor geschoven.

Een groot deel van de consumptie van hout- en papierproducten situeert zich echter op het lokaal niveau, bij steden en gemeenten. Eerder onderzoek uit 2014 toonde al aan dat heel wat besturen werk maken van een duurzaam aankoopbeleid voor hout- en papierproducten. Aan de andere kant toonde het onderzoek aan dat er nog heel wat ruimte tot verbetering is qua ‘uptake’, en dat er tussen beleid en praktijk ook nog potentiële hindernissen of aandachtspunten zijn.

Via een nieuw onderzoek bij Belgische steden en gemeenten willen FSC België en WWF België een beeld krijgen van de huidige stand van zaken. Doel i ook en vooral om aanbevelingen te geven voor verdere verbeteringen, en hier de nodige ondersteuning ‘op maat’ voor te bieden. De resultaten van het onderzoek zullen klaar zijn voor de lokale verkiezingen van oktober 2018, maar zullen zeker ook als inspiratie kunnen dienen voor de nieuwe bestuursploegen die nadien van start zullen gaan. 

Hoe deelnemen?

Lokale besturen werden reeds gecontacteerd omtrent deze enquête via de bevoegde schepen en/of betrokken administraties. Wil u deelnemen en heeft u deze communicatie niet ontvangen, neem dan zeker contact op met info@fsc.be.