U bent hier

Hasselt pakt uit met elektrische wandelbus en 700 laadpunten

Bron: 
HLN 22 april 2021

Een zero-emissie mobiliteit: dat is voortaan het volgende doel van Hasselt. De stad wil namelijk zoveel mogelijk CO2-uitstoot uit de stad weren en voegt de daad bij het woord met een nieuw beleidsplan. Daarin staat onder meer de ambitie om tegen 2025 de huidige 96 laadpunten voor elektrische wagens in Hasselt uit te breiden naar 700 in totaal. Een overzicht van de groene, opkomende veranderingen in de stad.

"Om een klimaatneutrale en gezonde stad te kunnen zijn, is het noodzakelijk om onze manier van verplaatsen te veranderen", benadrukken schepen van Klimaat Joost Venken (RoodGroen+) en schepen van Mobiliteit Marc Schepers (RoodGroen+) tezamen. "Minder inzetten op wagens op fossiele brandstoffen is daarvan een belangrijk element, maar duurzame mobiliteit gaat verder dan enkel de auto. Voor een écht gezonde en klimaatneutrale toekomst moeten we volop inzetten op een duurzame mobiliteitsmix en duurzame energie." 
 
1. Meer laadpunten voor elektrische wagens en fietsen 
 
En dus heeft het stadsbestuur een nieuw beleidsplan klaar, beginnende met de verdere uitbreiding van de bestaande laadpunten in de stad. "Zo ondergaan onze bestaande fietsenstallingen binnenkort een update en worden ze daar waar nodig uitgerust met extra laadpunten. Rekening houdend met het groeiend aandeel van elektrische wagens in de voorbije jaren, heeft het onderzoeksbureau geraamd dat er in onze stad verder 700 laadpalen nodig zijn tegen 2025. Daarnaast hebben we een aanbod van elektrische deelwagens en elektrische deelfietsen ter beschikking, waar we momenteel ook nog verdere uitbreiding en professionalisering zoeken. Onze eigen stadsdiensten zullen dan weer bij dienstverplaatsingen voor duurzame (deel)mobiliteit kiezen en zorgen ervoor dat ons eigen wagenpark wordt omgezet naar zero-emissie." 
 
2. Verdere uitrol van laadinfrastructuur 
 
Al is een uitbreiding naar 700 laadpalen binnen vier jaar niet zo vanzelfsprekend. "Hasselt wil in eerste instantie de federale doelstelling tegen 2026 behalen: alle nieuwe bedrijfswagens moeten tegen dan elektrisch zijn", verduidelijkt Schepers verder. "700 laadpunten is veel, maar daarvoor is een verdere uitrol van de laadinfrastructuur nodig. Voor deze uitbreiding rekenen we enerzijds op 'off-street' infrastructuur zoals bijvoorbeeld laadpalen op parkings, scholen en bij bedrijven. Daarvoor gingen we al in gesprek, waaruit bleek dat organisaties die al over één of meerdere private laadpalen beschikken al een grote bereidbaarheid tonen omdie 's avonds en 's nachts te delen met de bewoners." 
"Anderzijds wil de stad werken via een tegemoetkoming. Daarvoor stellen we ons openbaar domein ter beschikking, maar voor de plaatsing van de laadpunten en het onderhoud wordt een andere partij gezocht. Deze partij staat in voor alle kosten, maar krijgt dan ook alle opbrengsten. Enkele voorwaarden zoals laadprijzen en maximale prijsstijgingen nemen we op in de concessieopdracht." 
 
3. Elektrische wandelbus doorheen centrum 
 
Verder wil de stad in de toekomst ook inzetten op het collectief vervoer in eigen beheer, waarvoor ze alleen maar zero-emissie voertuigen inzet. "Bijvoorbeeld een elektrische wandelbus die minder mobiele mensen in de Hasseltse binnenstad vervoert", verduidelijkt Schepers. "Daarmee starten we in mei met een proefproject. Wat het precies zal inhouden, verklappen we nog niet, maar bij succes wordt het project bestendigd in het najaar." 
 
4. Samenwerking met sector 
 
Tot slot wil de stad intensief samenwerking met de betrokken sectoren. "Denk aan de professionele gebruikers, de taxisector, promotoren voor de verdere laadinfrastructuur en voor de duurzame stadslogistiek. Samen met hen gaan we op zoek naar win-wins om tot concrete projecten te komen. Dat kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn met de taxisector om naar een zero-emissie taxivloot te gaan. Om deze contacten met de sector te stimuleren, zullen we binnenkort - als de situatie het weer toelaat - een netwerkevent organiseren. Er wordt veel over duurzame mobiliteit gesproken, maar op die manier willen wij een echte pioniersrol opnemen binnen de Euregio", aldus Schepers. 
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: