U bent hier

Groene warmte - de grote nieuwe uitdaging voor gemeenten. Handleiding en inspiratiedag

Bron: 
BBL
Warmtenetwerk Vlaanderen, het technologieplatform voor warmtenetten van ODE-Vlaanderen, heeft een nieuwe handleiding geschreven voor gemeenten. 
 
Tegen 2050 moet niet alleen alle elektriciteit groen zijn, maar ook de warmtevoorziening: de verduurzaming van warmte is een van de grote uitdagingen in de energietransitie. Een belangrijke en onmisbare bijdrage daarin moet komen
van de uitrol van warmtenetten. De ontwikkeling van warmtenetten gebeurt op het schaalniveau van steden en gemeenten, in lokale projecten. Daarin hebben lokale besturen een essentiële rol als regisseur. Met deze leidraad wil Warmtenetwerk Vlaanderen lokale besturen een methodiek aanbieden voor de concrete aanpak van warmtenetprojecten, zodat steden en gemeenten aan de slag kunnen in hun eigen traject van planning, besluitvorming en uitvoering. 
 
De handleiding schetst eerst het bredere kader van groene warmte en de rol van warmtenetten daarin. Daarna gaat de brochure in op de technieken en voordelen van warmtenetten. De link met ruimtelijke planning en de kansen en hefbomen voor de uitrol van warmtenetten worden uitvoerig behandeld. Tot slot geeft Warmtenetwerk Vlaanderen ook aan wat de rol van lokale besturen is, en waar je op moet letten bij de (politieke) besluitvorming en het sluiten van partnerschappen
 
Als aanvulling op de brochure is er op de website www.warmtenetwerk.be ook een online platform voor gemeenten met diverse informatie: modelteksten, praktijkervaringen, voorbeeldprojecten, beleidsinstrumenten, stedenbouwkundige
verordeningen,…
 
Voor wie graag live meer wil te weten komen over groene warmte, noteer ook alvast in je agenda: de inspiratiedag over groene warmte op 8 november in Leuven. Een organisatie van VVSG, ODE Vlaanderen en BBL. 
 
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:


Om te reageren op artikels dien je eerst te registreren of in te loggen.