U bent hier

Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit ondertekend

K57A6858 _ Beeldenbank Departement Omgeving
Meer dan 110 bedrijven, organisaties en (lokale) besturen engageren zich om de komende drie jaar de biodiversiteit op hun terreinen te verhogen. Ongeveer 1.250 hectare aan bedrijventerreinen wordt tegen september 2021 met permanente of tijdelijke natuur ingericht. Het departement Omgeving, het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt en het studiebureau Corridor namen het initiatief voor deze Green Deal. 
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege ondertekende vandaag de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit samen met de initiatiefnemers en alle deelnemers (lijst in de bijlage). Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie Philippe Muyters ondersteunt eveneens deze Green Deal.
 
Voordelen voor bedrijf en omgeving
Investeringen in meer biodiversiteit op bedrijventerreinen zorgen voor de bescherming en het herstel van natuurwaarden. Ze versterken het “groenblauwe netwerk” en zorgen zo voor een gezondere omgevingskwaliteit binnen en buiten de bedrijventerreinen. Meer groen heeft positieve gevolgen voor ons klimaat en draagt onder andere bij aan waterzuivering, brengt verkoeling en zuivert de lucht. Een rijkere biodiversiteit op en rond bedrijventerreinen versterkt dus de gezondheid en het welzijn van de werknemers en van de buurtbewoners. 
Werken aan meer biodiversiteit komt ook het imago van bedrijven bij klanten, leveranciers, medewerkers en stakeholders ten goede. Het vergroenen van het eigen terrein kan bedrijven ook op de kaart zetten als innovatieve spelers en zo een belangrijke schakel vormen om gekwalificeerd personeel aan te trekken en te houden.
 
Engagementen
De deelnemers aan de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit hebben elk bepaald welke maatregelen zij zullen nemen om de natuurwaarde van hun terrein te verhogen. Dat kan op verschillende manieren, vaak met vrij eenvoudige maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan streekeigen bomen en planten,  nestgelegenheid, waterpartijen, bloemenweiden, of het bannen van pesticiden. Vlaams minister Joke Schauvliege: “Via verschillende acties ondersteun ik al vele jaren het verhogen van de biodiversiteit op bedrijventerreinen. Met het instrument van de Green Deal zetten we nu een nieuwe stap in het vergroeningsverhaal van bedrijventerreinen. Tegelijk verhogen we ook het draagvlak daarvoor.”
 
Vierde Green Deal in Vlaanderen
De Green Deals zijn een initiatief van Vlaams minister Joke Schauvliege om bedrijven en sectoren verder te ‘vergroenen’. Het gaat om vrijwillige overeenkomsten tussen (privé) partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project na te streven. Bedrijven en organisaties kunnen zelf voorstellen voor een deal aanbrengen en de overheid engageert zich om knelpunten die vergroening belemmeren, aan te pakken. 
 
De Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit is de vierde Green Deal in Vlaanderen, na de Green Deal Gedeelde Mobiliteit, de Green Deal Circulair Aankopen en de  Green Deal Brouwers
 
De initiatiefnemers
Departement Omgeving, Agentschap voor Natuur en Bos, Corridor, Natuurpunt
 
De deelnemende partijen
Aldi Holding NV, Alsico, Aquafin, Ardo, Agentschap Wegen en Verkeer, Baken, Barco, bpost, Brussels Airport Company, Colruyt Group, Commscope Connectivity Belgium BVBA, DEME, D’Ieteren Immo NV, Elia, ESV EURIDICE, Farys, Fortech, Gyproc, Havenbedrijf Antwerpen nv, Hogeschool Gent, Houthalen-Helchteren, IGEMO, IKEA Distribution, IMOG, Infrabel, Interwaas, KU Leuven, Leiedal, Maatschappij Linkerscheldeoever, Orbix, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant, PXL Hogeschool, Roularta Media Group, SCK•CEN, Sibelco, Signify (Philips Lighting), Sioen, Solva, Stad Antwerpen, Technopolis, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Universitair Ziekenhuis Gent, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, VENECO, VITO, Wereldhave, Wienerberger