U bent hier

Geraardsbergen vraagt hulp aan inwoners voor klimaatstrijd

Bron: 
HLN 30 juli 2021
Ecolife

Het stadsbestuur van Geraardsbergen roept de hulp in van haar inwoners in de strijd tegen de klimaatopwarming. "Enkele kleine ingrepen kunnen een wereld van verschil maken bij het verkleinen van het risico op wateroverlast in onze contreien", meent burgemeester Guido De Padt (Open Vld). 

In Geraardsbergen wordt al enkele jaren gewerkt volgens de strategie van de Meerlaagse Waterveiligheid ook wel de strategie van de 3P's (Preventie, Protectie en Paraatheid) genaamd. Het voorkomen van wateroverlast kan door het water weer de ruimte te geven en de natuur en stad als spons te laten fungeren, zodat het water langer vastgehouden wordt. "Een heel belangrijke uitdaging daarin is om de ruimtelijke ordening aan te passen. Daarvoor hebben we al een aantal initiatieven genomen zoals signaalgebieden, pilootproject grondenruil, strategisch plan Dender in Ruimte voor Water en PRUP-afbakening kleinstedelijk gebied, waar onder andere bekeken wordt om woonuitbreidingsgebieden in overstromingsgevoelig gebied te gaan herbestemmen", somt burgemeester Guido De Padt enkele initiatieven op. 

Om te zorgen dat regenwater sneller in de grond kan sijpelen, zet Geraardsbergen ook in op ontharding. Dit is bijvoorbeeld te merken in het vergunningenbeleid, waar verhardingen in de (voor)tuin dienen omgezet te worden in waterdoorlaatbare materialen. "Maar ook inwoners kunnen via kleine ingrepen een groot verschil maken bij het verkleinen van het risico op wateroverlast in onze contreien. Dat kan bijvoorbeeld via de aanleg van groendaken, het plaatsen van geveltuintjes en het focussen op hergebruik door het plaatsen van regenwaterputten. Wij stimuleren dit door door een premie te geven van 50 procent met een maximum van 625 euro voor de aanleg van regenwaterputten en infiltratievoorzieningen. Daarnaast wordt ook de aanleg van geveltuintjes gratis voorzien", gaat De Padt verder. 

Hemelwaterplan 

Na de wateroverlast van 2016 in Moerbeke en Viane is samen met Aquafin een hemelwaterplan opgemaakt die het watersysteem en de knelpunten in kaart brengt over het hele grondgebied van Geraardsbergen. Tegelijkertijd werd een visie en maatregelenplan uitgewerkt. Als vervolg op deze basisopdracht worden momenteel al zes deelprojecten verder concreet uitgewerkt. Dit gaat over een zestal projecten in Moerbeke, Viane, Onkerzele en Ophasselt. "We willen onze burgers ertoe aanzetten om met ons mee te denken en stellen daar ook budgetten tegenover. We zorgden immers inmiddels voor de invoering van het burgerbudget, waarbij inwoners voorstellen met een publiek karakter kunnen indienen om de buurt, wijk of stad te verbeteren", vult schepen van Participatie Kristin Vangeyte (Open Vld) aan. 

Burgerbudget 

Het burgerbudget kan ingediend worden voor een klein project (max. 3.000 euro) of een groot project (max. van 25.000 euro). Per jaar wordt 100.000 euro voorzien. Een burgerbudgetaanvraag indienen kan twee keer per jaar via www.geraardsbergen.be/burgerbudget

FRANK EECKHOUT 

Ook inzetten op een burgerbudget in jouw gemeente?

Geraardsbergen wordt voor de invoering van het burgerbudget begeleid door Ecolife en ontvangt ondersteuning van de Provincie Oost-Vlaanderen.
Ook andere gemeenten kunnen een aanvraag indienen bij de Provincie via het omgevingscontract.

In de Provincie Vlaams-Brabant kunnen gemeenten zich nog einde september 2021 kandidaat stellen om een Burgerbudget-traject op te starten met steun van de provincie Vlaams-Brabant.

Hoe kan Ecolife jouw gemeente helpen?