U bent hier

Gent. Op naar 25.000 autodelers in 2025 met nieuw autodeelplan

Bron: 
Stad Gent
Foto Stad Gent
Vandaag telt Gent 14.000 autodelers. Daarmee is Gent de absolute koploper in Vlaanderen. Om het aantal autodelers verder te doen stijgen, stelt de Stad Gent het 'Autodeelplan 2025' voor. De focus van het nieuwe plan ligt op nieuwe doelgroepen en e-voertuigen.
 
25.000 autodelers tegen 2025, dat is het doel. Daarvoor rolt de Stad Gent nu een nieuw autodeelplan uit. In dit plan worden sommige acties hernomen, zoals de gratis parkeervergunning, de uitbreiding van het aantal autodeelplaatsen en een promotiecampagne. Bij andere acties, zoals de overschakeling naar elektrisch autodelen, verhoogt de ambitie. Verder zijn er tal van nieuwe acties om de groei te ondersteunen.
 
Om de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk te benutten, geven we de voorkeur aan deelmobiliteit. Een gedeeld vervoermiddel wordt efficiënter gebruikt. Het staat minder stil omdat het vaker (want door meerdere mensen) wordt gebruikt. Ook gaan ‘delers’ op een bewustere manier om met mobiliteit en ondersteunt autodelen dus een duurzame modal shift. Autodelen biedt ten slotte een oplossing voor wie geen eigen auto kan of wil kopen. Een win-win dus wat betreft ruimtegebruik, klimaatuitstoot, modal shift en sociale inclusie.
Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit
 
Focus op nieuwe doelgroepen en elektrische wagens
 
Mensen met een fysieke, mentale of financiële beperking vallen vandaag nog te veel uit de boot als het om autodelen gaat. Ook jongeren jonger dan 25 jaar, mensen met een migratieachtergrond en bewoners in de randgemeenten zijn nu ondervertegenwoordigd. Met een aantal specifieke acties (toegankelijkheid verbeteren, informeren, buddy-project…) wil het nieuwe autodeelplan deze nieuwe doelgroepen aanspreken. Bijzondere aandacht gaat ook naar bedrijven.
 
Het autodeelplan moet het aantal auto's verder helpen verminderen in de stad, maar ook vergroenen. De omschakeling naar emissieloze voertuigen moet sneller. Ook daar speelt het autoplan op in met een snellere uitrol van laadpalen en een financiële ondersteuning voor wie elektrisch rijdt én de wagen deelt. De Stad Gent geeft bovendien het voorbeeld door eigen dienstverplaatsingen maximaal met deelwagens uit te voeren en eigen parkeerterreinen zo veel mogelijk te voorzien van (elektrische) deelwagens, die ook voor de buurt bruikbaar zijn.
 
Autodeelstraten
 
Wanneer buurtbewoners auto’s delen, vermindert de parkeerbehoefte. Samen met bewoners en autodelers gaat de Stad Gent op zoek naar een originele manier om die ruimtewinst zichtbaar te maken in het straatbeeld door zogenoemde ‘autodeelstraten’ in te richten. Dat kan bijvoorbeeld door de inbreng van signalisatie, zitbanken of groenelementen om het effect van autodelen in de verf te zetten.
 
Contact
 
Sofie Aelterman, kabinet schepen Watteeuw, gsm 0471 90 57 04, e-mail sofie.aelterman@stad.gent
Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:

Hoe kan Autodelen.net jouw gemeente helpen?