U bent hier

Gemeente voor de Toekomst breidt uit: 4 nieuwe leden

Het aanbod van Gemeente voor de Toekomst breidt gestaag uit. Dat is goed nieuws voor alle lokale besturen die werk willen maken van duurzaamheid. In 2021 verwelkomen we vier nieuwe leden in ons netwerk (Be Planet, Rikolto, Labland en Trein Tram Bus). Ontdek wat ze voor jouw gemeente kunnen betekenen.
 
Be Planet
 
Steeds meer burgers en verenigingen nemen het heft zelf in handen en stellen oplossingen voor die bijdragen aan de ecologische transitie en klimaatuitdagingen.
Be Planet ondersteunt en begeleidt initiatieven over heel België binnen een waaier aan transitiethema’s zoals zero afval, duurzaam voedsel, de circulaire economie, mobiliteit, energie, biodiversiteit, enz. Om haar missie te realiseren, creëert Be Planet partnerschappen met lokale overheden en bedrijven en werft ze fondsen bij individuele donateurs.

Be Planet stelt één knaller van een project voor.  Met “Proximity” bied je burgers in jouw gemeente de kans om hun idee voor een duurzame toekomst waar te maken.
 
 
Rikolto 
 
Om een groeiende wereldbevolking te voeden in een veranderend klimaat, moet de voedingssector op zoek naar stabiele toeleveringsketens die kwaliteitsvol, betaalbaar eten garanderen voor iedereen – nu en in de toekomst. Wereldwijd bouwt Rikolto aan vernieuwende, inspirerende initiatieven die tegemoet komen aan de mondiale uitdagingen rond biodiversiteit, klimaat en ongelijkheid. 

De experten van Rikolto helpen je om nieuwe manieren van samenwerken uit te testen en om te zetten in systeemoplossingen. Ze stellen drie mogelijke projecten voor: in jouw gemeente een lokale voedselstrategie opzetten, grootkeukens verduurzamen of een online toolkit presenteren voor duurzame voeding in scholen. 
 
 
Labland
 
De ruimte in Vlaanderen is bijna op, de gezinssamenstelling wijzigt en de bevolking neemt toe. Almaar meer mensen vinden geen kwalitatief betaalbare huisvesting. We moeten slim en innovatief bouwen. Labland experimenteert met stedelijk bouwen en wonen. Ze zoeken de grenzen op van de sociale, bouwtechnische, juridische en financieringsgerelateerde mogelijkheden. Om uiteindelijk te komen tot aanpasbare woningen met een verwaarloosbare milieu-impact die tegemoetkomen aan alle noden van hun bewoners.

Ze stellen maar liefst 5 projecten voor. In hun aanbod onder andere een leuke maar ook informatieve voorstellingen met Steven Vromman. 

Daarnaast helpt Labland lokale besturen met sensibiliseringscampagnes om burgers te informeren over de voordelen van samen renoveren. 

Tot slot helpt Labland  jouw gemeente onderbenutte percelen impactvol in te zetten. Ze laten hun experimenteerdrang los op ongebruikte percelen, of geven een tijdelijke invulling aan een leegstaande fabriek in hun tijdelijk woonlabo.
 
 
Trein Tram Bus
 
Openbaar vervoer zit in de lift: meer en meer mensen reizen met bus, tram of trein. TreinTramBus komt op voor de belangen van deze reizigers. Stipt en frequent vervoer, vlotte aansluitingen, comfort, kortom: meer en beter openbaar vervoer. In opdracht van overheden en vervoersmaatschappijen werkt Trein Tram Bus aan onderzoek en advieswerk, van de evaluatie van een busnet tot een studie over sociale veiligheid op het openbaar vervoer. 
 
Veel gemeenten kennen GAMBA, de dienstverlening van Trein Tram Bus waarbij lokale besturen advies kregen over basisbereikbaarheid. Met GAMBA 2 levert Trein Tram Bus een goed beargumenteerd adviesdocument om de plannen voor de bus- en tramnetten te optimaliseren naar de toekomst toe, op basis van plananalyse en grondige terreinkennis. Daarnaast hebben ze in hun aanbod de reisbegeleider, een sociaal mobiliteitsproject dat inzet op het toegankelijk maken van het openbaar vervoer voor gebruikers die nu barrières ondervinden.