U bent hier

Geen bouwvergunning voor verharde voortuintjes in Gent

Bron: 
HLN 13 oktober 2019
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.

In een controversiële richtlijn voor ambtenaren die bouwvergunningen afleveren, schrijft de stad Gent dat het niet toegelaten is om een voortuin te verharden om als parkeerplaats te gebruiken. De richtlijn stuit op heel wat kritiek, maar volgens schepen voor Publieke Ruimte Filip Watteeuw (Groen) is de maatregel niet nieuw. “We hebben alleen bevestigd dat het niet kan.”

Een verharde voortuin lijkt de ideale manier te zijn om een parkeerplaats bij te creëren, maar dat is niet het geval volgens schepen Watteeuw. “Door een oprit bij te plaatsen, ga je de straat privatiseren. Want net zoals met garages, mogen andere chauffeurs zich er niet voor parkeren”, legt hij uit. Om te voorkomen dat alle openbare parkeerplaatsen uit een straat zouden verdwijnen, was het al verboden om een voortuin te verharden. “Dat sluit natuurlijk niet uit dat sommigen het toch deden zonder vergunning.”

Kritiek

Door een oprit bij te plaatsen, ga je de straat privatiseren

In 2017 besliste de Vlaamse regering dat meer ruimte moet komen voor afwijkingen op bijzondere plannen van aanleg (BPA’s) en verkavelingen die ouder zijn dan vijftien jaar. Dat maakt op lokaal niveau heel wat mogelijk. “Dat zou sommigen ervan kunnen doen dromen dat het verharden van een voortuin kan, maar we bevestigen met de richtlijn dat het niet mag. We laten die afwijking niet toe”, volgens Watteeuw. “Wij zijn als stad de eersten die zo’n kader schetsen. Dat is belangrijk, want we moeten weten hoe we moeten reageren als bepaalde afwijkingen mogelijk worden. Er zitten nog veel andere mogelijkheden in.”

Toch stuit de richtlijn op kritiek. Gemeenteraadslid en fractievoorzitter van N-VA Gent Anneleen Van Bossuyt noemde de richtlijn “pestgedrag voor mensen met een auto”. “Ik ben het ermee eens dat verharding van voortuintjes zoveel mogelijk te vermijden is, maar dat hoeft de aanleg van een parkeerplaats uiteraard niet uit te sluiten,” verduidelijkt Van Bossuyt. “Er zijn genoeg mogelijkheden om een parkeerplaats aan te leggen die mooi groen van uitzicht is en ook waterdoorlaatbaar. Met N-VA zijn we uiteraard mee voorstander van deelmobiliteit en van het uitbouwen van de alternatieven voor de wagen. Maar dat wil niet zeggen dat je mensen met een auto moet gaan (weg)pesten. Een wagen blijft vandaag voor veel gezinnen nu eenmaal onmisbaar. Dicht bij huis kunnen parkeren is voor veel mensen echt belangrijk.”

Het aanleggen van een oprit naar een garage of een verhard pad in de voortuin blijft mogelijk.

Andere richtlijnen in de nota houden in dat er op sommige plaatsen hoger gebouwd mag worden en dat bestaand groen in de binnenstad niet verloren gaat.

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: