U bent hier

Geel wil autodeelplicht bij grote bouwprojecten

Bron: 
De Standaard 7 december 2017
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.

Autodelen is volgens de stad Geel een manier om de verkeers- en parkeerdruk in het stadscentrum te verlichten. Het bestuur bekijkt nu hoe ze dat bij grootschalige nieuwbouwprojecten kunnen verplichten.

VAN ONZE MEDEWERKER HANS OTTEN
 
GEEL Qua bevolkingsaantal is Geel al enkele jaren een van de sterkste groeiers van de Kempen. Om die toename op te vangen, koos de stad in het nieuwe ruimtelijke beleidsplan in de eerste plaats voor kernverdichting. Nieuwe woningen komen dus in het centrum, niet erbuiten. Daardoor zal de verkeers- en parkeerdruk in het stadshart toenemen. Om dat op te vangen, wil de stad nu het autodelen opleggen bij nieuwe grootschalige bouwprojecten en verkavelingen. Daarvoor broeden ze op twee pistes.
 
‘Iets verplichten kun je natuurlijk niet zomaar doen. Daarvoor heb je een juridische basis nodig. Die willen we bekomen door de stedenbouwkundige en parkeerverordeningen aan te passen, wat sowieso een uitvloeisel is van ons nieuwe beleidsplan’, zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Bart Julliams (N-VA). Samen met schepen van Mobiliteit Pieter Verhesen (N-VA) sleutelt hij aan het autodelenproject. ‘We bekijken nu waar we die verplichting kunnen opleggen. Het lijkt weinig zinvol om dat in onze landelijke buitengebieden te doen. Binnenkort komt er een eerste project dat autodelen opneemt, ook al kunnen we het nog niet verplichten.’ 
 
Voor gemeenschap
 
Naast het juridische aspect speelt ook de nieuwe visie op nieuwbouwprojecten mee. In het beleidsplan is opgenomen dat de bouwheer of projectontwikkelaar ‘iets moet teruggeven aan de gemeenschap’ bij nieuwe, grootschalige initiatieven. ‘Dat kan gaan van de bouw van een polyvalente ruimte voor verenigingen, de opname van een kindercrèche in het project of de aanleg van voetbalvelden of een Finse piste. In die visie past ook de het implementeren van autodelen. Dat is iets opleggen op een positieve manier’, zegt Julliams. 
 
Omdat de stad iets gaat verplichten, wil de stad ook een gebaar stellen. Die ligt in dezelfde lijn als wat het Turnhoutse stadsbestuur recent deed bij het woonproject Niefhout. Ook daar vroeg de stad de ontwikkelaar om het aantal verplichte parkeerplaatsen in te perken en autodelen te voorzien.

Als de ontwikkelaar een systeem van autodelen opneemt, kunnen we het verplichte aantal parkeerplaatsen verminderen. Schepen RO Bart Julliams (N-VA)

‘Normaal leggen we per bouwproject een aantal parkeerplaatsen op, berekend op het aantal wooneenheden. Als de ontwikkelaar een systeem van autodelen opneemt, kunnen we het verplichte aantal parkeerplaatsen verminderen. Zo blijft ook de betonvlakte voor dat parkeergebied beperkt.’ 
 
Nieuw publiek aanboren
 
De bouwheer tot die stap verplichten is één zaak, maar is de gemiddelde Kempenaar wel rijp voor dit alternatieve mobiliteitssysteem? ‘Een terechte vraag. Daarom gaan we dit niet Dat is ook de reden waarom opleggen aan bestaande woonprojecten. Het past beter bij nieuwe initiatieven, omdat ontwikkelaars met autodelen wel een nieuw publiek kunnen aantrekken. Ze kunnen er bijvoorbeeld gericht promotie rond maken. Voorts klopt het wel dat we qua mentaliteit nog een heel lange weg af te leggen hebben op het vlak van mobiliteit. Elke stap kan helpen.’ 
 
Volgens Bart Julliams komt de autodeelplicht er op kortere termijn aan, al wordt het mogelijk pas in 2019. ‘Dit vraagt veel voorbereiding en overleg. Je kunt zoiets niet van de ene op de andere dag invoeren. In het zorgproject van Astor (met de gecontesteerde zorgtoren van elf verdiepingen, red.) zit autodelen al mee in het concept. De bouwheer wil daar hybride of elektrische autootjes aanbieden aan de bewoners voor gebruik in de stad.’