U bent hier

Fietsers krijgen altijd voorrang in centrum Diest

Bron: 
De Standaard 30 december 2019
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.

DIEST In een fietszone is de fietser altijd hoofdgebruiker. Dat betekent dat auto’s en ander gemotoriseerd vervoer de fietser niet mogen inhalen. In een fietszone geldt ook een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Alleen straten met weinig autoverkeer kunnen het statuut van fietssstraat krijgen.

De stad Diest heeft met dat statuut al geëxperimenteerd in de Demerstraat en Vissersstraat, van december 2018 tot eind juni dit jaar. In die periode hield de politie er extra controles. Het project is op twee momenten geëvalueerd: in mei en in september, zowel door de politie als door de dienst Mobiliteit en Preventie van de stad. Na een positieve beoordeling besliste het stadsbestuur om de twee straten definitief als fietsstraten te erkennen.

 

Een studiebezoek aan Mechelen gaf de doorslag. Daar is de volledige binnenstad als fietszone erkend, in totaal 179 straten.

Met de invoering van een fietszone in de binnenstad zet het bestuur nog een stap verder. Een studiebezoek aan Mechelen gaf de doorslag. Daar is de volledige binnenstad als fietszone erkend, in totaal 179 straten. ‘Wij zijn de fietszone in Mechelen zelf gaan ervaren’, zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest). ‘We hebben bij het stadsbestuur en de diensten van Mechelen uitgebreid gepeild naar hun ervaring met de fietszone. Aan het bezoek nam ook een delegatie van de politie van onze zone deel. Onze straten zijn smaller dan die in Mechelen, waardoor ze zich zelfs nog beter lenen voor de invoering van een fietszone. Het is de bedoeling hiermee al in 2020 te starten, al willen we zeker niet overhaast tewerkgaan.’

‘Volgend jaar willen we ook al starten met de uitvoering van ingrepen om de schoolomgevingen veiliger te maken’, vervolgt De Graef. ‘Dat zal gebeuren in nauw overleg met de scholen en de ouderraden en de kindergemeenteraad.’

VAN ONZE MEDEWERKER LUK WEYENS